Muhammed, 6 Yaşındaki Aişe ile Evleniyor

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt


49 yaşındaki Muhammed, 6 Yaşındaki Bir Çocuk (Aişe) ile Evleniyor. Yine Aişe’nin kendisinin anlattığını dile getiren bir hadis:

Bu hadisin başında, Aişe aynen şöyle diyor:

- “Peygamber benimle evlendi; BEN O SIRADA 6 YAŞINDAYDIM.” (1)
Evet, bir yanda 49 yaşındaki Muhammed, öbür yanda 6 yaşındaki Aişe. Evleniyorlar.
Muhammed’le evlendiği zaman Aişe’nin 6 yaşında olduğunun İslam dünyasında, tümMüslümanlarca kabul edilmesi zorunlu. Çünkü bunu anlatan “hadis”, tartışmasız “sağlam (sahih)” kabul edilir. Bu hadisi, İslam dünyasında en sağlam olarak benimsenegelmiş olan Buhari’nin ve Müslim’in “e’s-Sahih”lerinde de buluyoruz.
Anlatıldığına göre, “evlilik” gerçekleşiyor” ama yine de 3 yıl kadar “zifaf” (yani gerdeğe girme, cinsel birleşme olayı) gerçekleşmiyor. Bu süre geçtikten sonra oluyor “zifaf”. Aişe 9 Yaşındayken, 52 Yaşındaki Muhammed’in Koynuna Veriliyor

“Hadis”i izleyelim. Aişe anlatıyor:

- “Ve ben dokuz yaşındayken benimle gerdeğe girdi.
Medine’ye göçmüştük. Haris İbn Hazrec oğullarına konuk olduk. O sırada sıtmaya yakalandım.

Saçlarım döküldü. Saçlarım yeniden geldi; bölükler oluştu. Annem Ümmü Ruman bana geldi.

Arkadaşlarımla birlikte salıncakta (ya da tahterevallide) sallanıyorduk. Annem beni çağırdı. Yanına gittim. Benden ne istediğini bilmiyordum. Elimi tuttu (Alıp götürdü.). Evin kapısına gelince durdurdu.

Soluk soluğa kalmıştım. Sonunda soluğum biraz yatıştı. Annem, sonra biraz su alıp yüzüme, başıma
değdirdi. Sonra beni eve soktu. Bir de baktım ki birtakım Medineli kadınlar. Evdeler. Bana şöyle
demeye başladılar:
– “Hayırlı, bereketli olsun. İyi şanslar.
Annem beni bu kadınlara teslim etti. Bunlar benim saçımı başımı yıkadılar, beni güzel bir biçimde
hazırladılar. Peygamber’le birden karşılaşmaktan başka hiçbir şey beni korkutmamıştı. Kadınlar, beni
ona teslim ettiler. Ve ben o sıralar 9 yaşındaydım.” (Bkz. aynı hadis kaynakları)
Bu hadisten çıkan kimi sonuçlar da şöyle özetlenebilir:
- Muhammed’le Aişe evlendiklerinde üç yıl geçmeden cinsel ilişkide bulunmamışlardır.
– Evlendiklerinde Aişe 6 yaşında, cinsel ilişkide bulunduklarındaysa 9 yaşında bulunuyordu.
Muhammed’se bu evlenme sırasında 49, gerdeğe girdiğinde 52 yaşındaydı.
- Aişe, Muhammed’in koynuna verilmek üzere götürüldüğünde, salıncakta sallanıp oynayan bir oyun
çocuğuydu. Yani Muhammed, o yaşında, böylesine bir çocukla cinsel birleşimde bulunmuştu.
Bunu, sağlam hadis kaynaklarında bulunan sağlam hadisler anlatmasa, İslamcı kesim, “yalan, iftira”
diye niteleyecektir. – Aişe, gerdek odasında Muhammed’le karşılaşınca -kadınlar tarafından teslim edilmiş olsa bile korkmuştu.
Bir Kız 9 Yaşında Geldiğinde, İslam Hukukunda “Şehvet Konusu (Müştehat)” Oluyor
Aişe 9 yaşındayken Muhammed’in koynuna sokulmuş olunca, İslam hukuku bundan bir sonuç
çıkarıyor: “9 yaşındaki bir kız, müştehat (şehvete konu olabilecek çağda) sayılır.” diyor. Ve bu nedenle
de 9 yaşındaki bir kızla evlenilebileceğini bildiriyor. (2)
Aişe, Muhammed’in karısıyken büyüyecek ve 18-19 yaşına geldiğinde de Muhammed’in ölümü
üzerine, kimi kumaları gibi, çok genç yaşta dul kalacaktır. Ve hiçbir erkekle evlenmemeye “mahkum”
edilerek… Muhammed’in karıları, müminlerin anaları sayıldığı için…
—————————————————————————————————–
1- Bkz. Buhari, e’s-Sahih, Kitabu Menakıbi’l-Ensar/44; Tecrid, hadis no. 1553; Müslim, e’s-Sahih,
Kitabu’n-Nikah/69, hadis no. 1422
2- Bu fıkıh hükmünü görmek için bkz. Muhammed Ali Tehanevi, Keşşafu Istılahati’l-Fünun, 1/788.

Kaynak : http://birsurprizimvar.net/islamgercekleri

28 yorum

 1. Deja Vu says:

  Hadis-i şerif'i yazan kendi imansızlığıyla çarpıtmış.
  Hadis-i şerif böyle değildir, isteyen Müslim, Nikah, 69 u ve Buhari'den 1553 no'lu hadis-i şerifi okuyabilir.
  Benim Muhaddis.org ve Kuranikerim.com isimli siteleri kaynak göstererek aldığım, bu çarpıtılmış hadis-i şerifin aslı şöyledir:
  "Rivâyete göre şöyle demiştir: Ben altı yaşında bir kız iken Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem beni akd ve nikâh eylemişti. (Üç sene sonra) biz Medîne'ye hicret ettik. Hâris İbn-i Hazrec oğullarının menziline indik. Müteâkıben ben, sıtmaya tutuldum. Bu cihetle saçım döküldü. (Hastalıktan kurtulduktan sonra) saçım gürleşti, uzayıp omuzlarıma döküldü. Bir kere ben, arkadaşlarımla berâber salıncakta oynarken annem Ümmü Rumân bana doğru geldi ve beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Beni ne edeceğini bilmiyordum. Annem elimi tuttu. Tâ evin kapısı önün (e geldiğimizde ora) da beni durdurdu. Ben de yorgunluktan kaba kaba soluyordum. Nihâyet soluğum biraz yatıştı. Sonra annem biraz su aldı. Onunla yüzümü, başımı sıvazladı. Sonra beni eve koydu. Evde Ensâr'dan birtakım kadınlar hazır bulunyordu. Bunlar bana: - Hayır ve bereket üzere geldin, hayırlı kısmet getirdin! di(ye alkışla) dılar. Annem beni bu kadınlara teslîm etti. Bunlar da benim kılığımı, kıyâfetimi düzlediler ve Resûlullah'a teslîm ettiler. Beni hiçbir şey sıkmadı. Ancak Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'i habersiz görünce sıkıldım. (Resûlullah bir sedir üzerine oturmuştu. Yanında Ensâr erkeklerinden, kadınlarından oturanlar vardı. Beni Resûlullah yanına oturttu). Ensâr kadınları beni Resûlullah'a takdîm ettiklerinde ben dokuz yaşında bir kızdım."

  Böyle bir hadis-i şerifi çarpıtma çabasına düşmenin manası yoktur. Gerdek ile, ilişki ile hiç alakası olmayan bu hadis-i şerifi bu şekilde çarpıtmak ancak insanların aklına şüphe sokmak içindir.

 2. Deja Vu says:

  Böylesine bir isnadı ancak Hz. Muhammed Sallallahü Aleyhi ve Sellem'i yalnızca anti-islamik sitelerden araştırıp, gerçek Siyer kitaplarından nasiplenmemiş bir sayfasını dahi okumamış kişiler yapacaktır.
  Zira:
  Hz. Aişe'den bir rivayette;

  'Hz. Muhammed henüz Mekke de iken ve bende oynayan bir çocuk iken 'onların vadeleri kıyamettir. Kıyamet ne dehşetli ve ne acıdır!' mealindeki (kamer s. 46) ayet inmişti... (Buhari 1.cilt Telifil Kur’an bahsi)'

  Bu sure Mekke devrinin birinci döneminde(4.yıl) inmiştir. Hz. Aişe validemiz bu sure ve ayetleri net olarak hatırladığına göre en az 7-8(ya da daha büyük) yaşlarda olması gerekir. Resulullah'ın Hz Aişe'yi istetmesi vahyin başlangıcından 10 yıl sonradır. Hz. Aişe vahiy başlangıcından beş altı yıl önce doğmuştur. Dolayısıyla Hz. Aişe’nin peygamberimizle evlendiği yaşın en az 15-16 olduğu ortaya çıkar. Bu konu, daha detaylı bir şekilde Mevlana Şibli’ nin “Asr-ı saadet' kitabında geçer.
  -
  Bu elbette tam yaş belirlememekle birlikte yapılan araştırmalar Hz. Aişe'nin, Hz. Muhammed Mustafa (aleyhisselatü vesselam )ile 17 yaşında evlendiğini göstermektedir.
  Ki Hz. Aişe önceden Cübeyr isimli biriyle nişanlanmış, bu nişan bozulduktan sonra Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem ile evlenmiştir. Bu ise gösterir ki Hz. Aişe evlilik yaşına gelmiştir.
  Ayrıca Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in evlendiği Hz. Aişe validemiz aynı zamanda Efendimiz'in dostu olan Ebu bekir diye bildiğimiz Sıddik lakabıyla, sadığım diyenin yanında hain kalacağı bir sahabinin kızıdır ki, bir kısım inançsızın isnad ettiği gibi uygunsuz bir durum olsa idi, önce o kendi kızının böyle bir uygunsuzluğa karışmasına karşı çıkardı.

  Efendimiz Aleyhisselam'ın Hz. Aişe ile izdivacının en mühim sebeplerinden birisi ona ilim öğretmektir. O Peygamber biliyordu ki ağaç en iyi yaşken eğilir. Hem kadınlara dair mevzuların kadına sorulması daha uygun olacağı için Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve sellem ona bilhassa bu konudaki ilimleri öğretmiş, hem kadın kısmının sormaya çekindiği bir kısım kadınlara has mevzuları, Hz. Aişe'ye sordurtmuş ve kendisine o şekilde intikal etmiştir ve Hz. Aişe en fazla hadis ravilerinden biri olmuştur.

  Eğer Efendimiz'in niyeti hâşâ kötü olmuş olsa idi, 25 yaşında iken gidip 40 yaşında olan Hz. Hatice validemiz ile evlenmez, kendi yaşına uygun birini bulurdu. Efendimiz Sallallahü aleyhi ve sellem 53 yaşına kadar yalnızca Hz. Hatice ile evli kalmış olup bir başkasııyla evlenmemiştir.
  Hâşâ eğer niyeti nahoş olsa idi; çok önceden Hz. Hatice'yi boşardı ve diğer evliliklerini 53 yaşından sonra değil önce yapardı.
  Bu konuda daha çok söylenir ancak, bu sual yüzyılların suali. Her yerde cevabı olduğu için bu kadarının kâfi olduğunu düşünüyorum.
  Zaten Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in hayatını Siyer kitaplarından okuyan bunları bilmese bile anlar ki: O insanın kötü niyet uğruna böyle bir şeyi yapmasına imkan yoktur. O kendisine peygamberlik gelmeden önce bile Hz. Hatice dışındaki bir kadına el sürmemiştir, aksine zerre kaynak da yoktur.
  Bunun dışındaki her türlü iddia, boş laftır, hurafedir, inançsızların her gün kendi vicdanlarınca daha fazla sorgulanan ve bundan rahatsız olan inançsızlıklarını körükleyerek devam ettirme çabasıdır.

  ----

  Unutmayın! İmansız kimselerin ilk gayeleri akla şüphe düşürmektir. İnsanı tereddüde soktuktan sonra, insan şeytana yenik düşerse Maazallah imanından olacaktır.

 3. Bunlar ancak kendisi gibi akılsızları kandırabilirlet.o zamanda sizin gibi dinsiz Ebû cehiller Ebû lehebler vardı onların Kafası çalışmadı da bi siz akıllısınız demi Müslümanların Kafası hiç çalışmıyor da hadisler ile kendilerini çürütecekler.müslüman günde bel vakit namaz kılar siz günde beş vakit porno izlersiniz heryerde ben Özgürüm evlenmeden istediğimle yatarım Bekaretimi istediğime istediğim yaşta veririm dersiniz kim kime dum duma yaşarsınız ananızı yakalasanız affetmezsiniz sonra burda üstün ahlak sahibi efendimize laf söylersiniz ahlak size kalmışsa bitmiş demektir.hadi oradan

 4. Son cumleni okuduktan sonra hangimizin daha ahlaksiz olduguna karar verdim. Ben bir deistim hatta ataistte diyebilirsin ancak ahlaki konularda herkese herseye karsi saygim sonsuzdur. 13 tane kadinla evlenip bunlardan biri ha 9 ha 15 yasinda olmasi, birinin evlatlik aldigi oglunun karisi olmasi. Herseyi gectim 13 tane olmasi. Bak ne kendi annemle ne de senin ananla bir alip veremedigim yok. Ateist her birey kotu diye bir tabir yok. Islami ele alip kafa kesenler,yolsuzluk,hirsizlik yapanlar?? Bu saydiklarimi son gunlerde cok net goruyorsunuz bunlar daha cok tehlikeli. Rica ediyorum terbiyesizlik yapmayip birazda saygi duyup yanassaniz da bizimle bildiklerinizi paylassaniz bizde size sorsak siz cevaplasaniz siz bize sorsaniz biz soylesek? Cok afedersin ama ateist evlenmeden yapiyor diye hurafe uydurmayin hala daha turkiyede musluman pedofili insanlar var 10 13 yasinda kizlarla evlendiriliyorlar. Bu adam simdi musluman mi oluyor?

 5. Adsız says:

  Allah size elbette hesap soracak... Cehennem odunlari..

 6. Adsız says:

  Allah size elbette hesap soracak... Cehennem odunlari..

 7. kuran'a refkleks olarak inandığını söyleyen zümrenin yorumlarına bakıyorum da hepsi birbirinin aynısı, fırsat olsa karşıdakini öldürecekler ve bunu yapsalar dinlerine hizmet ettikleri için mutlu bile olacaklar. Ömründe Türkiye'deki Öss baraj tandanslı üniversitelerden birinin dahi yüzünü görememiş "aç biraz okuyun" diyen çoğu düşük zekalı, malum kişiye biat edecek kadar kendiyle ve varlığını iddia ettiği değerleriyle çelişen bu profile bakıyorum ve vay ülkemin haline diyorum.
  Düşük zekalı arkadaş, aklın olmadığı aşikar! onun için senin güdülerine hitap edelim,şimdi senin ezelden beri doğruluğuna emin olduğun bu vahiylerin geldiği Arap toplumun var ya farkında olmadan seni absorbe eden iyi bak bak;

  senin babanın babasını bildiğin kesti lan, Talkan Katliamı- Curcan Türk katliamlarına bak bakalım barış dini nasıl yayılmış, barış mı getirmekmiş amaç, babanın babasını öldürüp babanın babasının karısını (artık senin için bir önemi varsa) seks kölesi yapmak mı yoksa taht oyunları mı dersin?..
  Kuran'ın aslı şu an Afganis'tanda ,Irak'taki kafa yapısıdır kimse birbirini kandırıp torbacı konumuna düşmesin. Kuran'da ne yazıyorsa onu uyguluyor bu adamlar, şu riyakarlığa bi son verin artık, "açın okuyun" :D

 8. Unknown says:

  6 yaşın da evlenme:)))

 9. Unknown says:

  6 yaşın da evlenme:)))

 10. 6 yaşın da evlenme:)))

 11. Ağzına sağlık, bu gerizekalılara kapak olsun buda

 12. 52 yaşına geldigimizde lutfen 9 yasinda bir kızla evlenin oldu mu? Sunnet neticede, yapmalisiniz

 13. Ya acik hadis varken bunu bile kivirmaya calisiyosunuz. Malliginiza kilif uydurmayin. 6 yasinda evlenip 9 yasinda peygambere takdim ettiler diyo kendi agzindan. Daha neyi kiviriyonuz. Yok o donem kizlar fizik olarak cok gelisiyomusta yok her yili ikiyle carpmak gerekmiste. Birakin kardesim hercekler acidir. 30 kusur kadinla beraber olmus adam. Kendi evlatliginin karisini almis. Yahudi kizi safiyenin babasini oldurmus ayni gece gerdege sokmus kadini. Birakin bu isleri gercekleri gorun artik

 14. Diyelim aişe 14 yaşındaydı. Peki muhammed kaç yaşındaydı??

 15. carpitilmislik nerde? 6 yasinda beni nikah etmisti diyor. 9 yasinda takdim edildim diyor. cok acik degil mi??

 16. 50 küsür yasinda bi yetiskinin 6-9-15 hadi eeen fazla 17 yasinda bi ergenle
  evlenmesini normal bulmaya calisiyorum ama bulamiyorum???!!!

 17. ms says:

  islamın sübyancılık geleneği peygamberinden geliyormuş

 18. musluman says:

  1400 yıl önceki evlenme;sahip çıkmak,kollamak,kol kanat germek için yapılıyordu bu gün için evlenmeler şehvet,rahat bir ev ortamı,çocuk yapma için yapılıyor belki bin yıl sonra evlenme tamamıyla ortadan kalkar..çocuk yapmayı makineler,cinselliği robot insanlar yapar..yani fikirlerinize hiç katılmıyorum ama düşünme hakkınıza saygı duyuyorum..zulme maruz devenin,aç bir kedinin,susuz bir köpeğin, sahipsiz bir kölenin hakkını düşünen yüce bir şahsiyet bir kadının, kızın hakkını düşünmemiş mi sanki...

 19. Dark says:

  Yaw neyse ne. İster inan ister inanma...

 20. Bok çarpıtmış bu yüzden arap ülkelerinde 9 yaşında çocuklar evlendiriliyor. Işine gelince çarpıtma gelmeyince değil. Neden o kadar kadınla evlenmiş? Yardim etmesi için evlenmek mi gerekiyor ? Ister 9 oldun ister 14 ne farkı var ?

 21. Unknown says:

  Apaçık ortada neyi inkar etmeye çalışıyonuz günümüzdede izinden gidiliyo işte hoca osurmassa cemaat sıçmaz

 22. Seba says:
  Bu yorum yazar tarafından silindi.
 23. Ali Uysal says:

  Öncelikle tarihi konular yaşandığı devir itibari ile ele alınır, o devirde insanların örf adetleri nelerdir araştırılır sonra yorum yapılır bu gün yanlış diye o tarihte yanlış demek cahilliktir. Kaldı ki daha düne kadar belki hala vardır beşik kertmesi vardı bu ülke de. Araştırırsanız yakın zamana kadar tüm dünyada 18 yaşına gelmeden evlenen 18den sonra evde kaldı denen erkek-kadın farketmez evde kaldı denen insanlar var. Araştırmak beyin bedava s, çamur atarak ancak kendinizi küçük düşürür ve cahilliğinize güldürürsünüz. Allah'ın selamı ve hidayeti üzerinize olsuj

 24. Mumumu says:

  Ayşe sahip çıkılacak bir kız değildi ebubekirin serveti muhammedin servetinin kaç katı haberin varmı senin islam aleminin en zengin bikaç insanından biri ebubekirin kızı kendisinden 1000 kat fakr adam tarafından sahiplenildi diyorsan kusura bakma kardeş buna bağnazlık derler

 25. Mumumu says:

  Ayşe sahip çıkılacak bir kız değildi ebubekirin serveti muhammedin servetinin kaç katı haberin varmı senin islam aleminin en zengin bikaç insanından biri ebubekirin kızı kendisinden 1000 kat fakr adam tarafından sahiplenildi diyorsan kusura bakma kardeş buna bağnazlık derler

 26. Mumumu says:

  Koskoca buhardan rivayet 1. Ağızdan hadis var ne kıvırıyon. ayetleri sonradan öğrenmiş olabilir hatırlamak ne alaka bu 1 vahyin başlangıcından 10 yıl sonra olduğuna dair kaynak yok bu 2 17 yaşındaki kızın 50 yasındaki adamla evlenmesini normal görmeniz bize ahlak öğütleri verenlerin ne derece sapık olduğunun göstergesidir buda 3

 27. Mumumu says:

  Sizin islama inanmanız yada inanmamanızın bize en ufak bi katkısı yada zararı yok neden sizi dinden çıkarmaya çalışalım lan ne deişik insanlarsınız biz sadece doğru ve mantığa yakın olarak gördüğümüz şeyleri insanlarala paylaşırız

 28. Mumumu says:

  Ayrıca sende biliyorumki 80 tane kaynak çıkarsanda buharı ve müslimin aynı anda rivayet ettiği bi hadisin sahaihliğinin yanına yaklaşamaz

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm