Türban’ın Kökeni

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt


Osman: “Gel şunlara bak” diye İştar’ı kadın ve erkeklerden oluşan bir grubun yanına çekti ve “bak, şurada, omuzlarında kanat gibi bir şeyler çıkmış, başında da erkeklerin külahına benzer başlığı olan var ya, o Aşk ve Bereket Tanrıçası Şauşka. Arkasında pilili etekli, başları örtülü iki küçük kadın da Tanrıça’nın fahişeleri imiş.”

İştar: “Ha, anladım. Annem sümerlilerde, özellikle Aşk Tanrıçası İnanna’nın mabetlerinde böyle fahişeler olduğunu söylemişti. Onlar da diğer kadınlardan ayrılmaları için başlarını örtmek zorunda imiş. Onlardaki bu gelenek Hititlere de geçmiş demek.”
Osman: “Bizdeki kadınlar da başlarını örtmüyor mu? Onlar bilseler örtünün neyi anlattığını, herhalde örtmezlerdi başlarını değil mi?!

Muazzez İlmiye Çığ -Hititler ve Hattuşa İştar’ın Kaleminden
Sayfa 24.

Bir başka anlatım:
—————————————————————————————————————
Sümer tapınaklarında rahibeler genel kadın görevi yapıyorlardı. Bunlar Tanrı namına seks yaptıklarından kutsal sayılmış ve diğer kadınlardan ayrılmaları için başları örttürülmüştür. (Harmut Schmökel, Kulturgeschichte des Altenorient, Stutgart, s.37) Daha sonraları, M.Ö 1500 yıllarında bile Asur Kralı, yaptığı bir kanunun 40.maddesi ile evli ve dul kadınları da başlarını örtmeye mecbur etmiştir. Fakat kızlar, cariyeler ve sokak fahişelerinin örtünmesi yasak, örtünürlerse ceza var. (Prof. Mebrure Tosun-Doç. Dr. Kadriya Yalçav, Sumer, Babil, Asur Kanunları ve Ammi-Aduqa Fermanı, Ankara, 1975, s.252, madde 40.) Böylece meşru seks yapan evli ve dul kadınları da mabet fahişeleri düzeyinde saymışlar.
Bu gelenek Yahudilere geçmiş, dindar Yahudi kadınları evlenince saçlarını traş ettirip bir peruk veya başörtüsü ile başlarını örtmüşler. Hristiyanlıkta rahibeler aynı şekilde başlarını örtüyorlar. İlginç olanı Tevrat’ın son yazıldığı zamana kadar Yahudiler arasında Tanrı namına fuhuş yapan kadın ve erkekler vrmış. Tevrat Tesniye 23:18′de “İsrailoğullarından ve kızlardan kendilerini fuhuşa vakdetmiş kimseler olmayacaktır. Kadınlar! Fuhuşun ücretini herhangi bir adak için Allah’ın Rabbin mabedine getirmeyeceksin, çünkü bunların ikisi de Allah’ın Rabbe mekruhtur.” şeklinde yazılıyor. Yahudi fahişeleri yüzlerine peçe koyuyorlarmış. (Tevrat, Tekvin 38:15.)
İslama örtünme erkekten kaçma şeklinde geçmiş.
Nur Suresi, ayet 31.
“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut, kocalarının babalarından yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar.”
zinet: Kimi yorumcular kadının vücudu, kimi de takıları zinetttir demiş.
Acaba Hitit zamanında kral fahişelerini belli etmek için türbanın giyildiğini bilseler hangi biri türban giyerdi?

0 yorum

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm