Hafsa Olayı

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt


 
Gün, Muhammed’in karılarından Hafsa’nın günüydü. O gün Muhammed, Hafsa’yla cinsel ilişkide bulunmak üzere kalkıp gider. Hafsa’nın odasına varır. Ama Hafsa’yı bulamaz. Tam o sırada da, bir zamanlar, Mısır Mukavkısı’nın kendisine armağan ettiği cariyelerden Marya (Mariye) ortaya çıkmıştır.

O anda, Muhammed cinsel ilişki için tam hazırlıklıdır. Cariyeyi tutup yatırır Hafsa’nın yatağına. Ve işini görmeye başlar. Muhammed’in, cariyesiyle yatması doğal. Kuran da, karılarının dışında “cariye”leriyle de yatmasına olanak veriyor. (Bkz. Ahzab Suresi, ayet 50,52.) İşin bu noktası olağan olmasına olağan.

Ne var ki “cariye”yi özgür (hurre) olan bir kadının, üstelik Ömer kızının, Hafsa’nın “yatağında” koynuna alıyor. İşte bu olağan değil. Terslik bu ya, o sırada Hafsa da çıkagelmiştir. Muhammed’in Marya ile ilişkisini görür. Bir süre kendine egemen olup kapıda bekler. Muhammed işini bitirmiştir.

Hafsa tepkisini gösterir:
– “Tanrı Elçisi! Sen beni kötü duruma düşürdün, aşağıladın. Öyle bir şey yaptın ki, benzerini hiçbir
karına yapmadın! Benim günümde, benim sıramda ve benim yatağımda bir cariyeyi yatırıp
yapıyorsun!”
Muhammed ne desin?
Sonra Muhammed’le Hafsa arasında şu konuşma geçer:
Muhammed: “Vallahi Billahi Marya ile Bir Daha Yatmayacağım!”
- Hafsa! Marya’yı kendime haram etsem de ona bir daha yaklaşmasan; bundan hoşnut olur musun?
– Evet!
Muhammed hemen ant içmiştir.
- Hafsa! Aramızda kalsın, bunu sakın kimseye söyleme, olmaz mı;?
– “Tamam!
Ne ki, Hafsa bu durumu Aişe’ye anlatır. (28)
Kimi aktarmaya göre de, Muhammed’in Marya’yla yakalanması Aişe’nin gününde olmuştur. Hafsa
bunu öğrenmiştir. Muhammed ondan bu durumu kimseye söylememesini istemiş, bunu isterken de,
“Marya’yı kendime haram ettim. Sana bir de müjdem var. Ebubekir’le Ömer, benden sonra ümmetin
işlerini ele alacaklar (halife olacaklar).” Ama Hafsa, olayı Aişe’ye anlatır. (29) Muhammed’in, Marya’yı kendisine “haram” etmesi, yani bu cariyeyle bir daha yatmayacağına ant
içmesi üzerine ayetler gelir:
- “Ey Peygamber! Karılarını hoşnut edeceksin diye Tanrı’nın sana helal kılmış olduğunu kendine
neden haram yaparsın? Tanrı ‘Bağışlayan ve Acıyan’dır.” (Bkz. Tahrim Suresi, 1. ayet. Bu ayetin,
anlatılan Marya olayı nedeniyle geldiğine ilişkin hadisler ve yorumlar için aynı tefsirlere bkz.)
Bu ayetin ve bunu izleyen dört ayetin “iniş nedeni” olarak, bir “bal şerbeti öyküsü”nü içeren
aktarmalar da var. Ama, her zaman, İslam’ın açıklarını kapatma çabaları gösteren Muhammed Ali
Sabuni bile, ayetlerin, “Marya (Mariye) olayı” nedeniyle geldiğini anlatan hadisin açıklamasının daha
doğru olduğunu savunur. (30)
Başka İslamcılarsa, İslam’ın durumunu kurtarmak amacıyla, buradaki ayetleri “Marya olayı”na değil;
“bal şerbeti” öyküsünü içeren hadise bağlamayı daha uygun bulurlar. Kuşkusuz, zorlamalarla.
Muhammed, “Marya”la yatmayı sürdürmüştü; ondan bir oğlu olmuştu: İbrahim. Bu oğlan epeyce
büyüdükten sonra ölmüştür.


Kaynak: http://birsurprizimvar.net/islamgercekleri/2012/12/08/muhammedin-marya-ile-hafsanin-yataginda-yakalanmasi/

0 yorum

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm