Muhammed'in Kuran da Konuştuğu An

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt

Muhammed bile Kuranın bir bölümünde özneleri şaşırıp; "ben onu size peygamber diye yolladım" diyeceğine. "Ben onun peygamberiyim" demiş. Malum Arapça işte….


Diyanet çevirisi
Zariyat
47. Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz elbette genişleticiyiz.
48. Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz!
49. Her seyden de çift çift yarattik ki, düsünüp öğüt alasınız. (Buraya kadar Tanrı konuşuyor ama bundan sonrasında ise Muhammed konuşuyor.)
50.Fe firru ilallah inni lekum minhu nezirum mubin.
50. O halde Allah’a koşun. Çünkü ben, size O’nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.
51. Allah ile beraber baska bir tanri edinmeyin. Zira ben size O’nun tarafindan (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.
ikinci tekrarında da hala uyanmamış Muhammed…


Farklı tercümeler :
[b]Abdülbaki GölpınarlıArtık kaçın Allah’a, şüphe yok ki ben size, onun tarafından, apaçık bir korkutucuyum.Ali Bulaç Meali

Öyleyse, Allah’a doğru (yönelip, şirkten ve bozulmalardan) kaçın. Gerçekten ben sizi, O’ndan yana açıkça uyarıyorum.

Diyanet İşleri Meali
De ki: “Öyleyse Allah’a koşusun; doğrusu ben sizi O’nun azabı ile açıkça uyaranım.”
Diyanet Vakfı Meali
O halde Allah’a koşun. Çünkü ben, size O’nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.
Edip Yüksel Meali
Öyleyse ALLAH’a kaçınız. Ben, O’nun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcıyım.
Elmalılı Hamdi Yazır
Ey Muhammed! de ki: “Öyleyse Allah’a koşun, gerçekten ben size O’nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Ömer Nasuhi Bilmen
Yeri de döşedik, ne güzel döşeyicilerdir. Ve her şeyden iki çift yarattık. Tâ ki, tefekkür edesiniz. «Artık Allah’a kaçın, şüphe yok ki, ben sizin için O’nun tarafından bir apaçık korkutucuyum. Ve Allah ile beraber başka bir ilâh ittihaz etmeyin. Muhakkak ki, ben sizin için O’ndan bir apaçık korkutucuyum.»
Muhammed Esed
Böylece, [ey Muhammed, onlara söyle:] “[Sahte ve kötü olan her şeyden] Allah’a sığının! Gerçek şu ki ben, O’nun tarafından görevlendirilmiş açık bir uyarıcıyım!
Suat Yıldırım
50 – “O halde, Allah’a kaçın, çabuk Allah’ın himayesine koşun. Zira ben O’nun tarafından, sizi uyarmak için gönderilen âşikâr bir elçiyim.” *
Süleyman Ateş Meali
O halde Allah’a kaçın, ben size O’nun tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Şaban Piriş Meali
-O halde Allah’a sığının, çünkü ben, ondan size (gönderilen) apaçık uyarıcıyım.
Ümit Şimşek Meali
50. Hepiniz Allah’a koşun. Ben Onun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Yaşar Nuri Öztürk
50 O halde Allah’a kaçın/sığının! Ben size O’ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım.
Yusuf Ali (English)
50- Hasten ye then (at once) to Allah: I am from Him a Warner to you, clear and open!
M. Pickthall (English)
Therefore flee unto Allah; lo! I am a plain warner unto you from Himm
Bazı Kuranı Türkçeye çevirenler araya olmayan  ‘de ki’ sözünü eklemişlerdir. Bu durum ise “kuran değişmemişdir” sözüne ters düşmektedir.
Aynı şekilde Fatiha suresi, “Allah’tan insanlara” değil, “insanlardan Allah’a” bir duadır.
Dolayısıyla Kur’an’da yer almaması gerekir.
Hud suresi 1 ve 2 no.lu ayetlerinde de bu gaf vardır. Elmalılı’dan;
1.Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır.
2.Şöyle ki, Allah’tan başkasına kul olmayın! Ben size O’nun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim!
Başına bazı çevirilerde parantez içinde “De ki” ilavesi yapılmış.
Halbuki ayette “De ki” anlamına gelen ” Kul ” sözcüğü yok.
Yani burada peygamberin yaptığı gafı telafi etmeye çalışmışlar. İşte ayetin Arapçası:
Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühu sümme füssılet mil ledün hakımin habır
Ella ta’büdu illellah innenı leküm minhü nezıruv ve beşır

0 yorum

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm