Kuran Mucizesi ve Quantum Fiziği

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt1 – Mucize İddiası
Nötron kelimesini oluşturan harfler tüm Kur’an-ı Kerim’de baştan sona sadece iki ayette geçiyor. Bunlardan birisi 18:39 nolu ayettir (Nötron Kütlesi=1839 me) Gördüğünüz gibi hem Nötron ismine hemde ayet numarasıyla nötronun ağırlığına açıkça işaret edilmektedir. Diğer binlerce ayette bu harfler yanyana gelmiyor fakat tam 18:39 ayetinde Nötron kelimesi ortaya çıkıyor o nedenle rastlantı olduğunu söyleyemeyiz.
Aynı durum Proton için de geçerlidir. Proton kelimesini oluşturan harfler Kuran’ı Kerimde daha fazla sayıda geçiyor (Nötrona oranla). 18:37 nolu ayette Proton kelimesini oluşturan harfler soldan sağa ters biçimde yanyana geliyor. Proton kütlesi ise 1836-1837 me arasındadır yani 1837 me diyebiliriz. Dolayısıyla ayetin numarası 18:37 protonun ağırlığı olan 1837′ye işaret ediyor. Yani nötronda olduğu gibi protonda da ayet numarasıyla ağırlık aynıdır.(1837 me: 1837 adet elektron ağırlığında demektir.
2 – İddianın Geçersizliği
Ömer Çelakıl 1839 sayısını bulmak için Kehf (18) suresini 39.cu ayetini örnek göstererek herzamanki gibi ayetleri ucundan kıyısından işine geldiği gibi kullanarak mucize ! çıkarmaya çalışmıştır.
Kısaca Atomun yapısına değinelim;
Atom içerisinde belli sayıda pozitif yüklü proton ve yüksüz nötronlardan oluşan çekirdek ve bunun etrafında ki yörüngelerde çok yüksek hızda dönen negatif yüklü elektronlardan oluşur.
Bir atomdaki proton sayısı daima elektron sayısıyla aynı olup buda atom numarasına eşittir.
Atomun ağırlığı çekirdeğinde bulunan nötron ve proton sayıları ile belirlenir. Proton ve nötron (kütleleri aynıdır) elektrondan yaklaşık olarak 1836 defa daha ağır olduğundan elektronların ağırlığı dikkate alınmaz. Dolayısıyla atom kütlesi proton ve nötronların toplamı kadardır. Örneğin Karbonun atomik kütlesi 12 dir. 6 adet proton olduğu için 6 adette nötrona sahiptir.
3 – Sonuç
Sonuç olarak yukarıda da açıkladığımız gibi kütle değerleri 1839 değil 1836 dır .Buradaki çarpıtmadan ziyade birde işaret edilen cümlenin çevirisini yapacak olursak

إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ
” in terani ena ekalle minke malen ” şeklinde bir kelime çıkıyor ve iddia ediliği gibi nötron kelimesini oluşturacak harfleri içermiyor..


0 yorum

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm