Allah Neye Benziyordu ?

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt

İtiraf etmeliyim ki sayfada İslamın mitolojik yönüne o kadar fazla değinmedik.

"Allah neye benziyordu" sorusu okuyana çok tuhaf gelebilir, çünkü çocukluktan beri bize "allahın" zamanın mekanın dışında görünmeyen, aklımızın alamayacağı yüce bir varlık olarak öğretildi. "Allah" kelimesini tırnak içine aldım çünkü her ne kadar "allah" ve "tanrı" kelimelerini birbirinin yerine kullansak da ikisi aynı şey değildir.
7. yüzyılın müslüman arapların "allah" anlayışı ile bu zaman ki müslümanların "allah" anlayışı çok farklı. Yunanlılar için Zeus nasıl bir yunan tanrısı idi ise Muhammed ve o zamanın inananları için "allah" bir arap tanrısıydı ve bu arap tanrısının ayrıca bir süreti yani şekli vardı.

Son paragrafı tekrar okumanızı rica edeceğim.

İslamiyet son 1400 yıldır müthiş bir evrim geçirdi. 7. yüzyılın mitolojisi zaman ilerledikçe artık bilimsel bulgularla çelişmeye başladı. Daha önce gerçek anlamıyla yorumlanan ayetler gitgide mecaz anlamda yorumlanmaya başladı, arada "allah" görünmez oldu, bir şekli, süreti olmadığı mezheplerin çıkışı ile beraber genel görüş oldu.

Muhammed'den 500-600 sonra Allahın bir şeklinin olup olmadığı tartışma konusu bile olmuştur. Kuranı okunduğu gibi yorumlayan bir kesim (örneğin ibni temiyye adında bir islam alimi) Allahın bir süreti olduğunu savundular.

Allahın insan süretinde bir tanrı olduğu elbet Kurandan da anlaşılıyor.

HAKKA 17. Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.

MÜMİN 7. Arş’ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler.

Arapçada "arş" taht demektir. Bu kelime ayrıca ayetin ingilizce çevirilerinde "throne" olarak geçer. Arş kelimesi türkçeye çevrilmemiştir, bu taktiklerle ister istemez kuranın mitolojik özü örtbas ediliyor.

Bu ayetlere göre Arap tanrısı Allah'ın aynen yeryüzündeki krallar gibi bir tahtı var. Bir kralın nasıl eli, ayağı, gövdesi, başı varsa aynen arap tanrısı Allahın da eli, ayağı, gövdesi ve başı var. Kuranda allahın insan süretinde olduğuna değinen başka ayetlerde bulunuyor, ama bunları farklı paylaşımlarda ele alacağım.

Kısacası Kurandaki Allah insan süretinde mitolojik bir tanrıdır. Bu noktanın üzerinde durmak lazım, çünkü çok önemli bir bilgi.Kaynak : Karikateist

1 yorum

  1. musluman says:

    ŞÛRÂ-11: Göklerin ve yerin yaratanı, size içinizden eşler, çift çift hayvanlar var etmiştir. Bu suretle, çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur...şimdi kuran Allah'in benzeri yoktur derken nasıl bir krala- insana benzetirsin...velev ki islam alimlerinin felsefi yorumlarında "şekli" vardır da dese

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm