Horus mu, İsa mı?

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt


Isa bakire Meryem’den doğan, kimisine göre tanrı’nın oğlu, kimisine göre bizzat tanrı... Peki neden İsa tanrı’dır denmiştir? Aslında bunun cevabı çok basit.

İncil - yuhanna bölüm 1;1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.
3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.
4 Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.
5 Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir.

6 Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı.
7 O, tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi.
8 Kendisi o ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi.
9 Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.
10 O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı.
11 Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi.
12 Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.
13 Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.
14 Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük.
15 Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: «`Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' diye sözünü ettiğim kişi budur.»
16 Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.
17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.
18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı.
   Bakalım okuduktan sonra sizlerin fikri ne yönde olacak,kutsal kitap denenlerin hepsi acemice yazılmış ve çelişkilerle doludur,öyle ki her isteyen istediği yorumu yapabilir ve istediği anlamı çıkarıp ona göre fetva verebilir.
Yazının başında söylediğim gibi İsa bakire Meryem’den doğmuştur,doğum tarihi 25 aralık,bu doğum doğuda bir yıldızın doğmasıyla müjdelenir,3 magi kralı bu yıldızı takip ederek İsa’yı bulur ve süslerler.

12 yaşında bir çocuk öğretmen olan, 30 yaşında vaftiz edilen,12 havarisi olan ve bu havarilerine gösterdiği mucizeler arasında,hasta insanları iyileştirmek,su da yürümek,ölüleri diriltmek vardır. Lakapları; kralların kralı, dünya’nın ışığı, tanrı’nın oğlu, tanrı’nın koyunu ve bunlar gibi birçok isimle anılır. Yahuda tarafından ihanete uğrayıp 30 gümüş akçe’ye satılır ve çarmıha gerilerek öldürülür,fakat 3 gün sonra dirilir ve cennete yükselir.

Çok fazla uzatmadan bir çoğumuzun bildiği hikayeyi özetledim,şimdi bir bakalım İsa’dan önce kimler aynı hikaye ile anlatılmış.

Horus milattan önce 3000 civarında Mısır’ın güneş tanrı’sıydı,

Horus, 25 Aralık'ta bakire Isis-Meri tarafından dünyaya getirilir.Doğumu, doğudaki bir yıldızla birlikte meydana gelmiştir.3 Kral, yıldızı takip ederek Horus'u bulmuş ve bu yeni doğmuş kurtarıcıyı süslemişlerdir.12 yaşına geldiğinde,cömert bir çocuk öğretmendi,30 yaşına geldiğinde ise Anup tarafındanvaftiz edildi ve görevine başladı.Horus'un birlikte yolculuk ettiği 12 havarisi vardı, Hastaları iyileştirmek ve su üzerinde yürümek gibi mucizeler gösterirdi. Horus; "Gerçek", "Işık","Tanrı'nın Oğlu", "Güzel Çoban","Tanrı'nın Koyunu" ve bunun gibi birçok farklı isimlerle de biliniyordu. Typhon tarafından ihanete uğradıktan sonra, Horus çarmıha gerildi, 3 gün boyunca gömüldü,ve sonra yeniden dirildi.

Firigya'nın Attis'i, 25 Aralık'ta,bakire Nana'dan dünyaya geldi. çarmıha gerildi, gömüldü ve 3 gün sonra dirildi.Hindistan'ın Krişna'sı bakire Devaki'den,doğumunu müjdeleyen bir yıldızla birlikte dünyaya geldi. Havarilerine mucizeler gösterdi, ölümünden sonra tekrar dirildi.

Yunanistan'ın Dionysus'u, 25 Aralık'ta bir bakireden dünyaya geldi. Gezgin bir öğretmendi,suyu şaraba dönüştürmek gibi mucizeler gösterdi. "Kralların Kralı","Tanrı'nın Sevgili Oğlu", "Alfa ve Omega"gibi birçok isimle anıldı. Ölümünden sonra yeniden dirildi.

Pers'li Mithra, 25 Aralık'ta bir bakireden doğdu. 12 havarisi vardı ve onlara mucizeler gösterdi.ölümünden sonra 3 gün gömülü kaldı ve yeniden dirildi. "Gerçek" ve "Işık" gibi birçok farklı isimle anıldı.İlginçtir ki, Mithra'nın kutsal ibadet günü Pazar'dı.

Şimdi İsa’nın doğumunu müjdeleyen doğuda’ki parlak yıldız ve 3 magi kralına bakalım. Sözü edilen doğudaki yıldız Sirius'tur, 24 Aralık'ta gece gökyüzündeki en parlak yıldızdır. ve Orion kuşağındaki diğer 3 parlak yıldızla (3 kral) aynı hizadadır.   3 Kral ve en parlak yıldız, Sirius hepsi birlikte 25 Aralık'ta güneşin doğacağı noktayı gösterir.   Bu yüzden "3 Kral doğudaki yıldızı takip eder" ve gündoğumunu,yani güneşin doğumunu işaret eder.   Bu ve bunun gibi birçok hikaye vardır,bu hikayelerin neredeyse birebir aynı olması bile en büyük kanıttır dinlerin tamamen uydurma ve birer takilt olduklarına.   Şimdi bahsi edilen İsa İslam inancına göre kıyamete yakın yeryüzüne inecek ve kur-an ile hükmedecek ve herkes ona iman edecek.   Peki son peygamber bizim peygamberimiz,ondan sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek diyen Müslümanlar neden İsa’nın gelişini dört gözle bekliyor ve ona iman edecekler?   İncil’e inanlar (hristiyanlar) düşünsenize binlerce yıldır,İncil kutsal kitabımız İsa bize geldi diyerek,ve bu yüzden sayısız savaşlara giriştiler öldüler,öldürdüler.   Ve günün birinde peygamberleri gelecek ve rakiplerinin tarafında yer alacak,hristiyan’ların halini düşünsenize.   Ya Müslümanlar söylendiği gibi kabul edecekler mi acaba İsa’yı,elbette hayır.   Ne Müslümanlar ne de hristiyanlar böyle bir durumu kesinlikle kabul etmeyeceklerdir.   Bir önce ki yazım da (okuyanlar hatırlar)kediciklerden birinin şu cümlesini yazmıştım ‘’Mehdi öyle birden ortaya çıksaydı olmazdı,onun gelişi için zemin hazılanmalı’’   Aynı durum İsa için de geçerli,yıllardır ‘’hz.İsa gelecek şöyle yapacak,böyle yapacak’’diye anlatılır durur.   Biraz var olanı (beynimizi) kullanarak olaylar değerlendirilse,çok az bile sorgulansa,düşünülse,araştırılsa,dünya daha yaşanılabilir bir yer olabilirdi.   Yukarıda ki tabloya bir bakarmısınız lütfen,ben 7 tane hikayeden örnek verdim ve sadece bu 7’si ile sınırlı değil,daha yüzlercesi hatta binlercesi vardır,unutulan zaman içerisinde kaybolanları saymaya gerek bile yok.


Kaynak: http://radateist1.blogspot.com/2013/01/horusmuisami.html

0 yorum

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm