Allah'ın Çelişkileri

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt


Müşriklere Sövmek.
En’am 6 Ayet -108. Onların Allah dışında dua ettiklerine/çağrıda bulunduklarına sövmeyin. Yoksa onlar da düşmanlıkla ve bilgisizce Allah’a söverler. Biz her ümmete yaptığı işi bu şekilde süslü gösterdik. Sonra hepsinin dönüşü Rablerinedir. O, onlara, yapmakta olduklarını haber verecektir.
 
 
Ancak bir başka ayet de söven kendisidir..
Tevbe 19 Ayet 28. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir..

Kafirlere Nasıl Davranmalı .
Gasiye 88.
21. Artık uyar/düşündür! Çünkü sen bir uyarıcı/düşündürücüsün.
22. Üzerlerine musallat bir despot değilsin.
23. Tersine giden, nankörlük eden başka.
24. Allah, böylesine en büyük azapla azap edecektir.
25. Hiç kuşkusuz, onların dönüşleri bizedir.
26. Bunun ardından, hesapları da bizim elimizde olacaktır.
Görülüyor ki burada Muhammed’in bir “ögüt verici” oldugu, “kâfir”lere karşı zor kullanmaması gerektiği, ve “kâfir”lerin hesabının Tanrı tarafından görüleceği bildirilmekte.
Tevbe 9 Ayet 5. O haram aylar çıktığında artık müşrikleri, kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Yakalayın onları, kuşatın onları, tüm geçit noktalarını tıkayın onların. Bunun ardından tövbe eder, namazı gereğince kılar, zekâtı verirlerse, yollarını açın onların. Kesin olan şu ki, Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.
Tevbe 9 Ayet 29. Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah’ın ve resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.
Görülüyor ki burada da, Tanrı’ya ve Muhammed’e boyun eğmeyen, ve Islâm’i din olarak benimsemeyen Yahudi’lere ve Hiristiyan’lara karşı savas açılması, ve bu savaşın, onlar tarafından küçülerek cizye” (kafa parası) verilmesine kadar sürdürülmesi emredilmekte.

 Dinde Zorlama Yoktur
Ali Imran 3 Ayet 85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa artık o, ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, âhirette hüsrana düşenlerdendir.
Tahrim 66. Ayet 9. Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o!
Ali Imran 3 Ayet 19. Allah katında din İslam’dır.
Tevbe 9. Ayet 29. Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah’ın ve resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.
Söylemeye gerek yoktur ki farkli din ve inançta olanları zorla,şiddet yolu ile Islâma sokmaya yönelik bu tür âyet’ler,  “Din’de zorlama olmaz” , ya da “Sizin dininiz size, benim dinim bana” seklinde âyet’lerle çelişmektedir.

0 yorum

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm