Sure İsimlerinin Türkçeleri

Sonraki Kayıt Önceki KayıtKur’an: Okunan
1- Fatiha: Giriş Suresi
2- Bakara: İnek Suresi
3- Ali İmran: İmran Ailesi Suresi
4- Nisa: Kadınlar Suresi
5- Maide: Sofra suresi
6- En’am: Davar Suresi
7- A’raf: Yüksek Yer Suresi
8- Enfal: Ganimetler Suresi
9- Tevbe: Tövbe Suresi
10- Yunus: Yunus Suresi
11- Hud: Hud Suresi
12- Yusuf: Yusuf Suresi
13- Ra’d: Gök Gürültüsü Suresi
14- İbrahim: İbrahim Suresi
15- Hicr: Hicr Suresi
16- Nahl: Arı Suresi
17- İsra: Gece Yürüyüşü Suresi
18- Kehf: Mağara Suresi
19- Meryem: Meryem Suresi
20- Taha: Taha Suresi,
21- Enbiya: Peygamberler Suresi
22- Hac: Ziyaret Suresi
23- Müminun: İnananlar Suresi
24- Nur: Işık Suresi
25- Furkan: Furkan Suresi
26- Şuara: Şairler Suresi
27- Neml: Karınca Suresi
28- Kasas: Hikayeler Suresi
29- Ankebut: Örümcek Suresi
30- Rum: Romalılar Suresi
31- Lokman: Lokman Suresi
32- Secde: Yere Kapanma Suresi
33- Ahzap: Hizipler Suresi
34- Sebe: Sabalılar Suresi
35- Fatır: Yaratan Suresi
36- Yasin:  Ey Sin Suresi
37- Saffat: Saflar Suresi
38- Sad: Sad Suresi
39- Zümer: Zümreler Suresi
40- Mü’min: İnanan Suresi
41- Füssilet: Detaylı Suresi.
42- Şur’a: Danışma Suresi
43- Zuhruf: Mücevher Suresi
44- Duhan: Duman Suresi
45- Casiye: Diz Çökme Suresi
46- Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi
47- Muhammed: Muhammed Suresi
48- Fetih: Fetih Suresi
49- Hucurat: Odalar Suresi
50- Kaf: Kaf Suresi
51- Zariyat: Tozutanlar Suresi
52- Tur: Tur Suresi
53- Necm: Yıldız Suresi
54- Kamer: Ay Suresi
55- Rahman: Rahman Suresi
56- Vakıa: Olay Suresi
57- Hadid: Demir Suresi
58- Mücadele: Mücadele Suresi
59- Haşr: Mahşer Suresi
60- Mümtehine: Sorgulanan Kadın Suresi
61- Saf: Saf Tutma Suresi
62- Cuma: Toplanma Suresi
63- Münafikun: Münafıklar Suresi
64- Tegabun: Aldanış Suresi
65- Talak: Boşanma Suresi
66- Tahrim: Yasak Suresi
67- Mülk: Hükümranlık Suresi
68- Kalem: Kalem Suresi
69- Hakka: Hakikat Suresi
70- Mearic: Miraçlar Suresi
71- Nuh: Nuh Suresi
72- Cin: Cin Suresi
73- Müzemmil: Örtünen Suresi
74- Müdessir: Gizlenen Suresi
75- Kıyamet: Diriliş Suresi
76- İnsan: İnsan Suresi
77- Mürselat: Gönderilenler Suresi
78- Nebe: Haber Suresi
79- Naziat: Sökenler Suresi
80- Abese: Surat Asma Suresi
81- Tekvir: Dolama Suresi
82- İnfitar: Parçalanma Suresi
83- Mutaffifin: Aldatanlar Suresi
84- İnşikak: Yarılma Suresi
85- Buruc: Burçlar Suresi
86- Tarık: Vuran Suresi
87- A’la: Yüce Suresi
88- Gaşiye: Kuşatan Suresi
89- Fecir: Tan Suresi
90- Beled: Şehir Suresi
91- Şems: Güneş Suresi
92- Leyl: Gece Suresi
93- Duha: Kuşluk Vakti Suresi
94- İnşirah: Ferahlık Suresi
95- Tin: İncir Suresi
96- Alak: Asılıp Tutunan Suresi
97- Kadir: Kudret Suresi
98- Beyyine: Kanıt Suresi
99- Zilzal: Deprem Suresi
100- Adiyat: Dörtnal Suresi
101- Karia: Büyük Felaket Suresi
102- Tekasür: Soy-sopçuluk Suresi
103- Asr: Asır Suresi
104- Hümeze: Dedikoducu Suresi
105- Fil: Fil Suresi
106- Kureyş: Kureyş Suresi
107- Maun: Yardımlaşma Suresi
108- Kevser: Bolluk bereket Suresi
109- Kafirun: Kafirler Suresi
110- Nasr: Yardım Suresi
111- Tebbet: Kurusun Suresi
112- İhlas: İçten bağlılık Suresi
113- Felak: Sabah Aydınlığı Suresi
114- Nas: İnsanlar Suresi

0 yorum

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm