Kuran'daki Mantıksal Hatalar

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt


Bu yazımızda Kur’an’daki mantık hatalarına değineceğiz.
Bu hataların ancak bir insan tarafından yazılan kitapta olabileceğini göstereceğiz. Eğer tanrı bir kitap yazmış ve göndermiş olsaydı; onun içinde en ufak bir çelişki olmazdı. Hiçkimse hiçbir bilimdışı, akıldışı, mantıkdışı bir ifade gösteremezdi. Gereksiz tekrarlar, gramer hataları, bir ayette söylenenin bir başka ayette tersinin söylenmesi, daha önce emrettiğini daha sonra değiştirmesi gibi örneklere kesinlikle rastlanamazdı. Ama Kur’an’da yüzlerce çelişki, yüzlerce mantıksız ayet, yüzlerce yanlış var. Belli ki bu kitap da diğerleri gibi insan ürünü. Hem de kendi döneminde bile bilinen bilgilerden habersiz, kendinden 1000 yıl önce bile bilim adamlarının keşfettiklerinden bilgisiz bir insan yazması.

Kur’an’daki mantıksız konulardan birkaç örnek:
Yahudiler “Allah’ın elçisi Meryemoğlu İsa Mesih” der mi?
Nisa 156-157.
Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.
Yahudilere göre İsa diye biri tarihi kayıtlarda yoktur, yaşamamıştır. Uydurma olduğunu iddia ettikleri birisi için onu kendilerinin öldürdüğünü söylemezler herhalde. Üstelik Hristiyanlığa göre İsa’yı çarmıha gererek idam eden işgalci  Romalılardır. Orada toplanmış bir grup Yahudi’ye iki idamlıktan birinin affedileceğini söyleyerek hangisini tercih ettiklerini sormaları ve o grubun da İsa’yı affetmemesi, tüm Yahudileri İsa’nın katili yapmaz. Bunu iddia eden radikal Hristiyanlar varolsa bile, Allah’ın da benzer iddiada bulunması düşünülemez.
Belli ki Muhammed, Mekke’deki radikal Hristiyanlardan “İsa Mesih’i Yahudiler öldürdü” diye duymuştur. Ve öyle bildiği için Allah’ın da böyle söylediğini kurgulamıştır.
Ama asıl değineceğimiz nokta bu değil.
Mesele ayette İsa’yı öldürmelerinin Yahudilerin ağzından ifade ediliş şekli.
İsa’ya inanmayan, onu bir peygamber ya da Mesih olarak kabul etmeyen Yahudiler hiç kalkıp da “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” derler mi?
Bu ayet tanrı sözü olmuş olsa; “Allah’ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih için ‘Onu biz öldürdük’ demeleri yüzünden kalplerini mühürledik” şeklinde ifade edilirdi.
Nasıl ki müslüman olmayanlar “Allah’ın resulü Hz. Muhammed (sav)” demiyorsa, sadece Muhammed diyorsa; Yahudiler de sadece isa derdi. “Allah’ın elçisi” ve “Mesih” demezlerdi.
Ama Kur’anı yazan Muhammed olduğu için bu tür mantık hatalarını bolca yapmış.     Hatasız kul olmazmış! :)
Haramları bildiren ayette iyilik emri
En’am-151. De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.
Ayette Muhammed, Allah’ın haram kıldıklarını sayıyor tek tek.
Haram denince olumsuz cümleler gerekir.
“Yalan söyleme”, “Hak yeme”, “Öldürme”, “Anne babaya karşı gelme” gibi..
Ama daha 2. cümlede “Anne babaya iyilik edin” diyor.
Yani, haramları, yapılmaması gerekenleri sayarken, farz olanı, yapılması gerekeni yazıyor.Kur’an, tanrı kelamı olsa, böyle hata olur muydu?
“Anaya babaya iyilik edin” demez, “Anaya babaya kötülük etmeyin” derdi.
“Ben sizin üzerinizde bekçi değilim” diyen kim?
En’am suresi
103. Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, her şeyden haberlidir.
104. Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir.Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. (De ki) “Ben sizin üzerinizde bekçi değilim.” (Ayetin Arapçasında “De ki” yok)
105. İşte biz, ayetleri çeşitli biçimlerde böyle açıklıyoruz. Öyle ki sana: ‘Sen ders almışsın’ desinler ve biz de bilen bir topluluğa onu açıkça göstermiş olalım.
106. Rabbinden sana vahyolunana uy. O’ndan başka tanrı yoktur. Müşriklerden yüz çevir.
107. Allah isteseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi yapmadık, sen onlara vekil de değilsin!
104. ayette “Ben sizin bekçiniz değilim” diye yazarak gaf yapan Muhammed, sadece 3 ayet sonra Allah’ın ağzıyla “Biz seni bekçi yapmadık” diye yazıyor.
Var mı mantıklı bir açıklaması?
Domuz eti yasak ama uyuşturucu yasak değil!
Maide: 90-91. Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytân işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytân, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allâh’ı anmaktan ve namazdan alakoymak istiyor. Artık vazgeçecek misiniz?
Şarabı yasaklayan ve pislik olarak gören Kur’an, sigara ve uyuşturucuyu neden yasaklamamıştır? Hadi o dönemde sigara yoktu, ama esrar ve afyon çok yaygındı.
Sigara-esrar demezdi de “duman içilmesi, kafasını-vücudunu uyuşturan maddeler kullanılması haramdır” derdi. Ama denmemiş.
İnsanlar arasında yoğun kullanılıyor olmasına rağmen, Allah’ın ve Muhammed’in bundan haberi mi yoktu acaba?
Çinliler 4000 yıl önce uzun çubuklarla esrar içmeye başlamışlar.
M.Ö. 4000 yıllarında da Aşağı Mezopotamya’da yaşayan Sümerliler’in haşhaş ve kenevir yetiştirdikleri çivi yazılarından ortaya çıkarılmış. M.Ö. 2000-1500 yıllarından kaldığı sanılan Mısır’da Thebes kenti yakınlarında bulunan papirüslerde haşhaş ekimi, afyon üretimi ve afyondan yapılan ilaçlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiş. Halusinojenik maddeler içeren mantarlar Aztek ve Maya uygarlıklarında, psiko-aktif bir madde olan Amanita Muscaria mantarları ise Asya kıtasındaki şaman törenlerinde kullanılmaktaydı. Kokain,Güney Amerika yerlileri tarafından, sert doğa koşullarına karşı, uzun yaya yolculuklarında açlığa ve yorğunluğa karşı bugün bile kullanılmaktadır. 3000 yıllık geçmişe sahip Hindu metinlerinde esrar kutsal bir yere oturtulmaktaydı. Afyon, Eski Roma ve Yunan uygarlıklarında, Mısır, Pers ve Hint uygarlıklarında da yaygın olarak kullanılmış. Mezopotamya bölgesinde yaşamış olan Asur ve Sümerler ile ilgili kayıtlarda, Orta Asya’da bulunan Moğol, Türk ve Sibirya bölgesinde de bu maddelerin dinsel törenlerde kullanıldığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Dünyada bu kadar yaygınken Muhammed’in esrarla, uyuşturucuyla karşılaşmadığı, duymadığı düşünülemez. Yoksa uyuşturucunun zararları olduğunu mu düşünmüyordu? Şarap gibi kokmuyor ondan mı acaba? :rolleyes: Şarabı yasaklamışken, insanlık için içkiden çok daha zararlı olan uyuşturucudan söz edilmemesi önemli bir mantıksızlıktır.
Domuz etini yasaklayacaksın. Ama bugüne kadar hiçbir zararı kanıtlanmış olmayacak. Müslümanlar ve Yahudiler haricinde bütün insanlar yiyecek ve hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayacaklar. Buna karşın insanlığın en büyük belalarından biri olan uyuşturucu, esrar, eroin-kokain hakkında bir yasak olmayacak. Böyle bir yasak mantığı olabilir mi?
Bu arada belirtelim, eskiden sara hastalığının tedavisinde de esrar kullanılırmış.
Sara nöbetleri geçirdiği rivayet edilen Muhammed hazretleri de esrar kullanmış olabilir mi acaba?
Allah’a altınlar dolusu fidye mi verilirmiş, bu nasıl mantık böyle?!!

Ahirette günahlarından affedilmek, inançsızlığından dolayı ceza yememek için Allah’a fidye vermeyi bir insan düşünebilir mi hiç?
Örneğin tonlarca altın vererek kurtulmak..
Böyle birşey öldükten sonra mümkün olabilir mi?
Ama Kur’an’da sanki mümkünmüş gibi örnek verilmiş:
Ali İmran-91. Şüphesiz inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu, hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
Bu ayetin teşbih vs. diye savunulabilir bir yanı yoktur.
Neresinden bakılırsa bakılsın akıldışı, mantıkdışı, bilimdışı bir ayettir.
Ancak cahil bir insan düşünebilir ve yazabilir bunu.
Allah rüzgarı keserse gemiler yüzemezmiş!

Şura/ 32-33. Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de O’nun kudretinin delillerindendir.
O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.
Lokman-31. Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah’ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.
Muhammed döneminin insanlarına gemilerden bahsedip, rüzgarın gücüyle nasıl engin sularda yol aldıkları ve bunun Allah’ın lutfu olduğunun söylenmesi etkili olabilir ve tasdik görebilir.
Ama günümüz insanına bunlar söylendiğinde gülüp geçecektir.
Çünkü artık yelkenli gemiler değil, motorlu gemiler vardır ve Allah, rüzgarı kesmiş olsa dahi gemiler yüzmeye devam eder.
Bu ayetteki mantıksızlık, gemilerin yüzmesinin Allah’ın delillerinden olduğunun söylenmesidir.
Ayrıca rüzgarı durdurmasıyla gemilerin yüzemeyeceği iddiası da Kur’an’ın evrensel olmadığının kanıtlarındandır.
Göğün yere düşmesinin mantığı nerede?

İslamcılar, birtakım ayetlerden yerin yuvarlak olduğu çıkarımında bulunurlar.
Bazı meal tahrifatçıları işi öyle ileri götürmüştür ki “yer” diye geçen ayetleri “yerküre” olarak çevirir.
Halbuki Kur’an’da “yer ve gök” hakkındaki ayetler açıktır.
Birkaç örnek verelim:
* Uçlarından eksiltilen döşenmiş yerin üstünde gökkubbe vardır.
* Gök de, yer de 7 kattır.
* Allah gökleri 2 günde, yeri 4 günde yaratmıştır.
* Güneş, yerin batısında kara balçıklı bir göze içine batar.
* Yıldızlar, şeytanları taşlamak için atış taneleridir.
* En yakın gök yıldızlarla donatılmıştır.
* Ay, bir ışık kaynağıdır, nurdur.
* Güneş aya yetişemez. Gece gündüzü geçemez.
* Cennetin genişliği, göklerle yer kadardır.
Şimdi Kur’an’ın bu hikmet dolu ayetlerine yeni bir ilave yapalım:
Allah, göğü tutmasa yere düşer.
Hac-65. Görmedin mi ki, Allah bütün yerdekileri sizin hizmetinize sundu. Ve emriyle denizde seyredip giden gemileri de.
Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o tutuyor. Gerçekten Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.
“Gökten düşen, yere düşer” düşüncesinde olan birinin bu ayetin dünyanın yuvarlaklığıyla-düzlüğüyle ilgisini anlaması olanaksızdır. örneğin güneşin, merkürün, Venüsün, yıldızların gökte olan herşeyin Allah’ın yasaları olmasa yere düşebileceğini mümkün gören bir insanın ayette çelişki görmesi imkansızdır. Kelimeler evrilip çevrilerek devekuşu yumurtasına döndürülebilir belki ama göğün yere düşmemesi için neyi evirecekleri meçhul.
Bunu yazan Muhammed, dünyayı göğün altında uçsuz bucaksız kara parçası olarak düşünmekteydi. Dünyanın da bir gezegen olduğunu, güneşin etrafında ve kendi etrafında döndüğünü, güneşin de bir yıldız olduğunu bilmiyordu. Ve sanıyordu ki üstte görülen o yıldızları-kandilleri, ayı ve güneşi Allah tutmasa yere düşecek. Halbuki bugün bilmekteyiz ki dünya gökte bir nokta kadar küçük kalıyor. Göğün haritasında dünya yer bulamayacak kadar minicik. Buna karşın milyarlarca galaksi ve her bir galakside dünyadan 50 kat-100 kat büyük yıldızlar ve yine milyarlarca gezegen var. Hiç bunların gökteki bir nokta kadar küçük dünyaya düşmesi düşünülebilir mi? Böyle mantıksızlığı, böyle bilimdışılığı, böyle yanlışı herşeyi bilen tanrı yapmaz. Ancak bilgisiz bir insan yapar.
Türklere fasulye yemek haram olup diğer milletlere helal olabilir mi?
Kehf-57 ve İsra 45-46 ayetleri okunduğunda görülecektir ki;
Allah, herkesin Kur’an’ı okuduğunda anlamasını istememektedir.
Kehf-57. Kim, kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onu anlamamaları için, kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar.
İsra: 45-46. Biz, Kur’an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz.
Onu anlayamamaları için kalplerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Kur’an’da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüverirler.
Neden?
Allah, kitapları ve peygamberleri kendisine inandırmak ve insanları doğru yola çağırmak için göndermemiş midir?
Bu ve benzeri ayetlerin nedeni, Muhammed’in gururu ve bahanesidir.
Kendisine inanmayanların inanmama sebebinin, kendi inandırıcılığındaki eksiklikten değil, onların inanmasını engelleyenin Allah olduğunu öne sürmekte, topu Allah’a atmaktadır.
Örneğin, müslüman olmayanlar arasında birçok değerli, saygın, iyi insan vardır. Ama Muhammed’in peygamberliğini kabul etmemektedirler.
Yani, saflar karışıktır. Bir tarafta iyiler, diğer tarafta kötüler şeklinde değildir. Ebu Talib gibi tüm toplumdan hürmet gören bir insan karşı taraftadır.
Bir peygamber, nasıl olur da haklılığını kanıtlayamaz, en yakınındaki insanı ikna edemez? Bu nasıl izah edilebilir?
Bunu izah edemeyen Muhammed, Allah’ın kalpleri mühürlediğini, dilediğine hidayet verip dilediğine vermediğini iddia etmiştir. Halbuki gerçekten bir sınav olsaydı; tanrı hiç bu sınava müdahale eder ve birilerinin aleyhine, birilerinin de lehine ayrımcı davranır mıydı?
Örneğin, bir Yahudiyi ikna edememesinin sebeplerinden biri deve etinin yenmesinin haram olup olmadığı idi.
Allah, önceki kitaplarında deve etini haram kılmışken Muhammed’e helal olduğunu bildiriyordu.
Nedenini ise “Yahudilere haram” olarak açıklıyordu.
Yani, Allah bir ürünü bir millete haram, diğerlerine helal kılabiliyordu demek ki.
Enam-146. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık.
Ali İmran-93. Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Yakup’un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz,haydi Tevrat’ı getirip okuyun.
Mantığa bakar mısınız; “Yakup peygamber deve etini kendisine haram ettiği için tüm Yahudilere haram edildi ama o bizim için geçerli değil” deniliyor.
“Türkler fasulye yiyemez, diğerleri yiyebilir” gibi bir hüküm olabilir mi?
Böyle bir tanrı anlayışı, böyle bir mantık olabilir mi?
Zaman Mantıksızlığı
Önce Allah katındaki zamanla, dünyadaki zaman arasındaki farkı görelim:
Hac-47. (…) Muhakkak ki, Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.
Yani arşta 1 gün geçtiğinde bizde 1000 yıl geçmiş oluyor.
Şimdi de dünyadaki işlerin Allah’a ulaşma müddetini görelim:
Secde-5. Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir.
Yani, dünyada yapılan bir işin, bir düzenlemenin Allah’ın bilgisine sunuluş süresi bizim zamanımızla bin yıl tutuyor.
Örneğin Japonya’daki tsunaminin bilgisi Allah’a 3011 senesinde ulaşacak demektir.
Müslümanlar ise Allah’ın herşeyden anında haberdar olduğunu sanır. 
Şimdi asıl mantıksız zamana gelelim: Cebrail’in-meleklerin dünyadan Allah’a varış sürelerine:
Mearic-4. Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
Yani, Cebrail Allah katından 2011′de yola çıkıp dünyaya vardığında, dünyadaki yıl: 52011 olacaktır. 
Hadi Allah katındaki zamanı anladık diyelim.
Dünyadaki bir iş Allah’a hangi vasıtayla ulaşıyor?
Ve nasıl oluyor da 1000 yıl süre sonra varıyor?
İşlerin Allah’a ulaşmasıyla, meleklerin ulaşması arasında 49.000 yıllık büyük bir fark var.
Bunun mantıklı bir izahı var mı?
Aslında evrenin bir ucunu düşünsek, bu 50.000 yıllık süre çok çok az. Yani, melekler bir hayli hızlıymış.
Ama dünyadaki işler ve müdahaleler için bir hayli uzun zaman. Yaşanan döneme ulaşılması mümkün değil.
Demek ki Cebrail, Muhammed daha doğmadan 50.000 yıl önce yola çıkmış da ancak ulaşabilmiş, görevini bildirmek için.
İyi de Musa ile İsa arasında 1500 yıl, İsa ile muhammed arasında 600 yıl fark var.
Bu durumda herhalde Cebrail, hepsininkini toptan getirmiş ve Muhammed ölene kadar dünyadan ayrılmamış olmalı. 
Peki ama Miraç hadisesini nereye koyacağız?
Cebrail eşliğinde Burak’la Allah katına çıkan ve tekrar dönen Muhammed’in, o geçen süre zarfında yatağının soğumadığı söylenir.
Rüyasında gitmiş olmalı. 
Muhammed’e tanınan ayrıcalık
Kur’an’da mantıksızlık örnekleri o kadar çok ki, yazının daha fazla uzamaması için forumlarda yazdıklarımızın tümüne yer veremeyeceğiz. Son olarak Kur’an’daki en büyük mantıksızlığa değinelim. Hadislerde yer alan Ayşe’nin “Görüyorum ki senin rabbin yalnız senin şeyinin keyfi için koşturuyor” sözünü boşuna söylemediğini ortaya koyan ayet:
Ahzap-50. Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helâl kıldık. Ayrıca, diğer mü’minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber’e bağışlayan, Peygamber’in de kendisini nikâhlamak istediği herhangi bir mü’min kadını da (sana helâl kıldık.) Mü’minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Ahzap-51. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın.Bıraktığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyle bilendir, halîmdir.

 Kaynak: KUR’AN’DAKİ MANTIKSAL HATALAR

78 yorum

 1. www.kurandaceliskiolmaz.com

 2. Kuran ayetlerinde farklı farklı konularda örnekler verilmektedir. Bunlardan bir tanesi de gemilerin rüzgarların etkisiyle deniz üzerindeki hareketleridir. Şura Suresindeki ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.

  Denizde yüksek dağlar gibi seyreden gemiler O’nun ayetlerindendir. Eğer dileyecek olsa, rüzgarı durdurur, böylece onun üstünde kalakalırlar. Şüphesiz, bunda çokça sabreden, çokça şükreden kimse için gerçekten ayetler vardır. (42 Şura Suresi, 32-33)

  Kuran’a eleştiri getiren çevrelerce bu ayet kullanılmaktadır. Bu iddiaya göre “günümüzde gemiler teknolojinin verdiği imkanlarla artık rüzgar ile değil motor gücü ile hareket etmektedir. Dolayısıyla bu örnek geçerli değildir. Gelecekle ilgili bu durum öngörülmediği için yanlış örnek verilmiştir.”

 3. Her şeyden önce bu iddianın çok zorlama olduğunu belirtmek istiyorum. Bu ayette belirtilen geminin o dönemde insanların gördüğü ve rüzgar ile hareket eden gemiler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca ayette geçen “gemi” kelimesi incelendiğinde konu daha iyi anlaşılacaktır. Arapça’da genel anlamda “gemi” kelimesinin karşılığı “el- sefinu” dur. Fakat bu ayette “el-cevari” kelimesi kullanılmıştır. Tercüme edildiğinde bu kelime de gemi olarak meallerde çevrilmektedir. Bu kelime cereyan etmek, akmak anlamına “Cerea” fiilinden türer. Eski Türkçe’de kullanılan “ceryanda (rüzgarda)kalmak da bu kökten gelir. Harfi cer ile kullanılırsa “cereyne” kelimesi de “gemilerin hoş bir rüzgar ile onları alıp götürdüğü..” anlamına gelmektedir. Yine aynı kökten türeyen “cariyetün” kelimesi ise gemi, bulut, rüzgar anlamlarında kullanılmaktadır. (Kaynak: Kuran’ı Kerim Lügatı, Timaş Yayınları, syf:121)

  Dolayısıyla bu kelimeyi sadece gemi olarak çevirmek tam karşılığını vermemektedir. Türkçe’den bir örnek vermek gerekirse “yelkenli” kelimesi bir gemi türüdür. Ama bu kelimenin içinde o geminin nasıl hareket ettiği de anlatılmaktadır. Yelkenli dendiğinde bu tür gemilerin rüzgar ile hareket ettiği ifade edilmiş olur. Benzer şekilde yukarıdaki ayette gemi diye çevrilen “el-cevari” kelimesinin içinde rüzgar ile hareket ettiği ifadesi zaten vardır. Bu anlam kelimenin kökünde mevcuttur. Sonuç olarak ayette ifade edilen, o dönemde insanların gördüğü, rüzgarla hareket eden gemilerdir. Zaten o ayette kullanılan ve gemi olarak çevrilen kelimenin kendisi de rüzgarla hareket eden gemi anlamına gelmektedir. Bu konuda yapılan eleştirilerin yanlış olduğu ortadadır. Bu eleştirinin dile getirilmesinin sebebi Arapça bilgi eksikliği ve önyargıdır. Eğer ayet önyargısız bakılsa, kastedilen mana kolaylıkla anlaşılmaktadır. Ayrıca kısaca ayette geçen kelimenin kökü incelense konu görüldüğü gibi kolayca çözülebilmektedir.

 4. Zaten ayette verilmek istenen mesaj açıktır. Eğer bu yaşantımızda birşeyler yapabiliyorsak, ya da birşeyler oluyorsa, bunun bir sebebi var. Eğer bunu sağlayan şey ortadan kaldırılırsa, o iş-oluş da kalakalır.

  Günümüzde gemiler isterse güneş enerjisiyle hareket etsinler. Yine değişen birşey yok. Bu sefer güneşin ışığı durdurulursa, dünyamıza ulaşmazsa gün ışığı, gemimiz kalakalır.

  Ya da gemi küreklerle hareket ediyorsa, bu sefer bu yolla hareketi sağlayan fizik yasaları ortadan kalkarsa, gemi hareketsiz kalır.

  Tabii burada anlatılan şey hayatın her alanı için de geçerlidir. Hayati bir organımız durursa yaşamımız da devam edemez. Bir uçağın veya kuşun havada kalmasını sağlayan fizik yasaları ortadan kalkarsa onlar uçamazlar.

  Kısacası buradaki “yelkenli gemi” hem “yelkenli gemiyi”, hem “diğer tüm teknolojik araçları”, hem de hayatımızdaki “bütün gerçekleştirdiğimiz veya gerçekleşen işleri” anlatmaktadır.

  Bütünün bir küçük parçası verilerek, o bütün göz önüne getiriliyor.

  Kendimizin yaptığını veya kendiliğinden gerçekleştiğini zannettiğimiz herşey, aslında Allah’ın yarattığı düzenle ve/veya yarattığı diğer şeylerle gerçekleşebilmekte. Ya da başka bir deyişle bunları Rabbimiz gerçekleştirmektedir.

 5. http://kurandaceliskiolmaz.com/ruzgarla-hareket-eden-gemiler/

 6. http://kurandaceliskiolmaz.com/allahin-katinda-bir-gun-dunyadaki-kac-gune-esittir/

 7. Kuran hakkındaki eleştirileriniz gerçekten çok yüzeysel ve amatörce..Kuran'ın Allah kelamı olduğuna inanmayabilirsiniz ama bu şekilde basit mantık ve kelime hataları yaparak, Arapça bilmeyen insanlar nezdinde etki edebilirsiniz balki...ama gerçekler her zaman ortaya çıkma özelliğindedir....

 8. kuranın benzerini getirin diye ayet var çok komik olmuş araplar şiir yazmaya kalkmışlar 3 ayette iniş sebepleri farklı iyice araştırın hiçbir Müslüman ikna olmaz sizden çünkü sizin açıklamalarınız mantığa aykırı

 9. allah herşeyi olacağı ve olmuşu da bilir ama allahın görevli melekleri vardır bunun neresi mantıksız siz patronken yanınızda görevli çalışanlar olmaz mı 1000 yıl kelimesi insanın anlaması için verilmiş zaten ezelde Allahtan başka hiçbirşey yoktu zaman da dahil zaman da ay da yıl da sonradan yaratılmış İslamiyet akla mantığa en uygun dindir 3 ayetin de verdiği anlam ve bahsettiği konu farklı

 10. birinci ayet Allah’ın sabır ve tahammülünü göstermekte, ikinci ayet ilahî emir ve buyrukların nüzul ve yükseliş merhalelerinin zamanına işaret etmekte ve üçüncü ayet ise birkaç merhalede gerçekleşecek olan kıyamet vakıasının zaman müddetine atıfta bulunmaktadır. peki o zaman kuranı haşa kim uydurdu insan yazamaz böyle bir şeyi mantık silsilesiyle herzaman eminim Kuran allah(CC) emridir bu mantığın gereği.

 11. Unknown says:
  Bu yorum yazar tarafından silindi.
 12. Insanlar gercegi anlamamakta cok israrci.

 13. Insanlar gercegi anlamamakta cok israrci.

 14. Bu yorum yazar tarafından silindi.
 15. Allahin calisanlari var diyor herif patron diyor bimnem ne diyor vay cahil ya.Allahin tanimini gucunu bilmiyor.Allah herseye gucu yetendir zaman ve mekandan muaftir konusmasi icin bir dile veya bir harfe ihtiyaci yoktur ne bir esi vardir nede bir benzeriTanim bu ve 1000 yil sonra haberi oluyor onuda calisanlari soyluyor ha vay hiyar vayAdmin bu salaklara bisi yazma ya bu hodukler anlamaz.Imami Safinin bir sozu var 1 delille 40 alimi ikna ettim 40 delille 1 cahili ikna edemedim diye bosa dememis herif..

 16. Tamamını okudum. Çok cahilce :) ELeştiri yapmadan, hata aramaya başlamadan evvel detayları ve tefsiriyle Kur'an'ı daha iyi okumanızı öneriyorum. Bilen bir insan için hiç tuzak kuramamışsınız. Sadece kendinizi ve cahilleri kandırabilirsiniz.

 17. Unknown says:

  Ben bu bloktan bilgilenmek istedim. Adminin yazdıklarını anladım ancak karşı cevap verenlerin sadece saçma diye başlayan bilgi vermeyen yada kuranı okumayı bilseydin gibi kelimeler bilgi edinmeme yardimci olmuyor. Hatta ister inan ister inanma diyeceksek niye bu yorum olarak yazılıyor. Gemi olayina çok yorum gelmiş ama diğer bilgilere yok. Objektif degerlendirirsem admin ikna edici (tabi hemen benide kalp gözü mühürlü sıfatıyla yargılayıp asacaklar çıkacaktır )

 18. Ümit k. says:

  Ben bu bloktan bilgilenmek istedim. Adminin yazdıklarını anladım ancak karşı cevap verenlerin sadece saçma diye başlayan bilgi vermeyen yada kuranı okumayı bilseydin gibi kelimeler bilgi edinmeme yardimci olmuyor. Hatta ister inan ister inanma diyeceksek niye bu yorum olarak yazılıyor. Gemi olayina çok yorum gelmiş ama diğer bilgilere yok. Objektif degerlendirirsem admin ikna edici (tabi hemen benide kalp gözü mühürlü sıfatıyla yargılayıp asacaklar çıkacaktır )

 19. yaptığınız yorumları buyuk bir sabırla okudum ama gercekten kuranı okuyan ve anlayan bırısı ıcın bu yazdıklarınız tam bır deli saçması kuranda hata aramaya calısıyosunuz anlıyorum ve sızın gıbı ınternette nıceleri var tam komedısınız
  Secde-5. Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir.
  Yani, dünyada yapılan bir işin, bir düzenlemenin Allah’ın bilgisine sunuluş süresi bizim zamanımızla bin yıl tutuyor.

  yaww kardeş ne salak adamsıznız 1000 yıl sonra demiyor burda size göre 1000 yıl diyor yanı sızın ıcın 1000 yıl olan bir sure allah ıcın o kadar hızlıdırki allahın hesbıyla 1 gun GIBIDIR.  Mearic-4. Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
  Yani, Cebrail Allah katından 2011′de yola çıkıp dünyaya vardığında, dünyadaki yıl: 52011 olacaktır.


 20. EEB says:

  Yorumları okudum ve yorumlar ana babalarının dediği şeyleri düşünmeden adeta komutlara uyan bir yarış atı gibi belleklerine girmiş kişiler tarafından yazılmış. Kuran'a inanmamanın cahilliğin işareti olduğunu söylüyorsunuz ama tanıdığım en cahil insanlar dindar insanlar olmuşutur çünük soruların cevaplarını dine bağlarlar ve araştırmazlar yani genelleme yapmış gibi oldum ama gerçek bu. Dindar olmayan arkadaşlarımın hepsi Daha kültürlü bilgi sahibi sanata daha önem veren sporla ilgilenen ve cennet ve cehhenemin insanları kendilerini ölüm gerçeğinin hazmetmelerini kolaylaştırmaları için adeta uydurdukları birşey olduğunu çıkarabilmişlerdir Aynı Zaman'da gerçekliğinin kanıtlandığı söz konusu olmayan ve kim tarafından yazıldığı kesin olmayan yüzlerce yıllık bir kitapta yazan herşeye inanmanın bana açıkcası daha cahilce geldiğini söyleyebilirim. Cahillik öğrenmekten korkmak ve öğrenme fırsatını tepmektir. Sorgulama yapmadan kulaktan kulağa yüzyıllar öteden gelmiş ve insanın hayatını onsuz geçirebileceği şeyler bunlar. Aynı Zaman'da islam hristiyan ateist yahuidlerin cehenneme gidiceğini söyler. Ben oysa İslamın zorla olmayan bir din olduğunu sanırdım. Tabi Kuran'a göre eğer gökyüzünde görülmeyen hissedilmeyen duyulmayan Allah'a inanmazsan cennetlik biri olmuyorsun... LGBT üyesi olarak doğan insanlara da yazık eden bir kitap.. Gay insanlar istediği için erkekleri sevmiyo hormonları farklı işliyo ve inanın Nasıl heteroseksüel biri bir erkeğe aşık olamazsa bir lezbiyen ya da gay karşı cinsten seksüel anlamda hoşlanamaz. Allah kendi yarattığı lgbt üyelerinden neden ayıplarmış gibi bahsediyo çözemedim. Allah yoksa ayrımcılık mı yapıyor ki bunlar kendi verdiği özellikler. Unutmayın ki herşeyi Allah yaptı ;)

 21. Unknown says:

  Ya kardeşim daha yaşım 15 ben bile inanmadım bunları okumaya başladığımda yanımda kuran vardı-türkçe meali- ayetlerin bazılarını çarpıtmışsın örneğin maide 90-91 de kumar put şarap yazıyo eyvallah ama şarabın yanında"(sarhoş edenler)" yazısı var bunu neden almadın o zaman enfiyemi artık ne olduklarını bilmediğim uyuşturucular kafa yapmıyomu ??

 22. Shklrp says:

  Bunu her kim yazdı ise biraz mantıklı düşünsün. Madem Kur'ana inanmiyorsun bu da demektir ki imanın tam degil. Eğer hala müslüman olduğunu kabul ediyorsan çok büyük günah işliyorsun. Müslüman olmadığını savunuyorsan neden peygamberimiz Hz. Muhammed(sav) on isminin yanina (sav) ibaresini koyuyorsun

 23. Shklrp says:

  Bunu her kim yazdı ise biraz mantıklı düşünsün. Madem Kur'ana inanmiyorsun bu da demektir ki imanın tam degil. Eğer hala müslüman olduğunu kabul ediyorsan çok büyük günah işliyorsun. Müslüman olmadığını savunuyorsan neden peygamberimiz Hz. Muhammed(sav) on isminin yanina (sav) ibaresini koyuyorsun

 24. Bu yorum yazar tarafından silindi.
 25. Nerenden attigini ve algiladigini soylesene

 26. Ahahahaahaah ulan anlayis biciminize sokam sirf kelime yutmandan su Kuran i yalnis anlamissin ya yaziklar olsun aptal rezil seni ne kadar cahilsin yazdigin seye bakmiyonmu cocuk

 27. Ateist olsa bile saygili oldugunu gostermek icin ama evet (sav) ibresini inanmiyosan koyma

 28. Yahudiler “Allah’ın elçisi Meryemoğlu İsa Mesih” der mi?

  İsa Peygamberi sözde öldürenler bunu dalga geçmek için söylemişlerdir.
  Aslında şöyle biz sizin elçi dediğiniz adamı öldürdük demeleriyle aynı.
  Bunu anlamamak için çok gayret etmek gerek :D buna nükteli söz deniyor.
  Mesela şimdi size sizde çok Allah aşkı var demem gibi bir şey.
  Sanırım bu yanlışınızı düzeltmişimdir.

  Romalılar çarmıha gerdi derseniz yanlış demiş olursunuz. Çarmıha germek
  Romalıların kullandığı bir ceza türü doğru ama bu Romalıların öldürdüğü
  anlamına gelmiyor.O sıra Roma Yahudiler'in topraklarını işgal ediyor. Hz.İsa
  nın (incilde geçtiği kadarıyla) iyileştirme gücü olduğundan dolayı korkuyorlar.
  Hem Roma hem Yahudi din adamlarının başı Caiaphas.

  İsanın acıları diye film çekildi bu konuyla ilgili. Caiaphas'ın yanına getiriliyor
  Hz.İsa. Sen mesih misin ? Diye soruyorlar Hz.İsa evet diyor bu filmde.

  Ve Caiphas tarafından çarmıha gerdirttiriliyor. Sorunun cevabını almışsındır.
  Ve Papa 2.Jean Paul da olduğu gibi yansıtıldı dedi.

  Bu durumda Kuran'da yazılanlar doğru çıkıyor.
  Zaten Hz.İsa yahudiydi. Bu da bir kanıt. Siz Yahudi din aleminin başısınız ve
  sizi yerinizden edecek birisi geliyor sizde yav gelsin mi diyeceksiniz?
  Bu sorun halloldu.

 29. Haramları bildiren ayette iyilik emri

  Size Muhammed Esed'in mealini okumanızı tavsiye ederim.

  En'am-151 De ki: Gelin,Allah'ın(gerçekten)size neyi yasakladığını size anlatayım:
  O'ndan başka şeylere asla ilahlık yakıştırmayın;
  anne-babanıza iyilik yapın (ve onlara karşı saygısızlıkta bulunmayın) ve
  çocuklarını yoksulluk korkusuyla öldürmeyin (çünkü) sizin de onların da rızıklarını
  sağlayacak olan Biziz.

  Bu kadar yeterli

  Elmalılı Muhammed Yazır meal yaptı doğru. Ancak bu adam Türkçe'ye çevirdi.
  Sen Allah'ın kelamını Arapça'dan Türkçe'ye çevireceksin kolay iş değil.
  Adam kendinden bir şey katmış. Her mealde görürsün. 1. Hata (dediğiniz)
  yere yazmışsınız hatasız kul olmaz diye hem Muhammed Yazır bunun örneği hem
  siz :D Hz.Muhammed'in Kuran'ı yazdığı hakkında iddianızı en sona gelince
  cevaplayacağım

  Bu durumda napılmalı? İncil gibi Kuranı bölmeye çalışanlar yapmış bir şeyler
  Doğru meallere bakıp cevap verilmeli. Dilbilgisi yanlışıyla yapılmış mealler olmaz
  Arapça Kuran Arapça! Türkçe değil.Siz Türkçe'nin Arapça'yla aynı dil kurallarına
  sahip olduğunuzu düşünüyorsanız başka.

  Bu hatayı da düzelttiğime göre inşallah diğerlerinide düzelteceğim.

 30. “Ben sizin üzerinizde bekçi değilim” diyen kim?

  Bu yazdığınızda bir hata görmüyorum.

  Allah(c.c) Hz.Muhammed'e onlara de ki sizin bekçiniz değilim de diyor
  Ve Allah(c.c) Hz.Muhammed'e bekçisi değilsin onların diyor bunda ne gibi sıkıntı var anlamadım?
  --------------------

  Âyetin son kısmı, Hz. Peygamber’in, bu şekilde basîretsizliği yüzünden helâke doğru gidenleri koruma ve engelleme imkânının bulunmadığını bildirmektedir.

  Bunun bizzat Hz. Peygamber’in ağzından ifade edilmesi, müfessirlerin çoğunluğuna göre, âyetin başında veya bu son cümlesinden önce Resûlullah’a hitaben “de ki” şeklinde bir zımnî emrin bulunduğunu gösterir.

  Elmalılı Hamdi Yazır bu görüşü isabetsiz bularak meâlinde “bekçi” anlamı verilen hafîz kelimesine Allah’ı ifade edecek şekilde mâna verirken (bk. III, 2020), tasavvufî hatta bir ölçüde vahdet-i vücûdcu bir yaklaşımı tercih eden Süleyman Ateş’e göre bazı âyetlerde görülen bu durum “vahyin Hz. Muhammed’in iç benliği ile ilişkisi”nden ileri gelmektedir ve aynı durum, mutasavvıfların “Hak sıfatıyla mevsûf insan” tanımıyla izah edilebilir (bk. III, 216).

  Kaynak sorularlaislamiyet.com

  Bunu ben çözmedim başkaları çözmüş sağolsunlar.

 31. Domuz eti yasak ama uyuşturucu yasak değil!

  Başka ayetten buna açıklık getirebilirim

  En nisa 43
  Ey iman edenler!Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar....
  namaza yaklaşmayın

  ... yı sonrası gereksiz diye yaptım.

  burada sarhoş derken şarap mı diyor hayır.Zaten sarhoşun anlamı:

  alkollü içki ya da keyif verici bir madde kullanarak kendini bilmeyecek duruma gelmiş (kimse).

  Uyuşturucu tabi haram

  ayrıca yine Muhammed Esed'i öneriyorum çünkü Elmalılı Hamdi Yazır şarap
  olarak nitelendirmiş.(Elmalılı yı eleştirmiyorum meal yazmak suç değil yanlış yazmak suç
  şarap yazmış yanlış değil.Kolay değil Başka dilden başka dile çevirmek)

  90. SİZ EY imana ermiş olanlar! Sarhoşluk veren şeyler, şans oyunları, putperestçe uygulamalar ve gelecek hakkında kehanette bulunmak, Şeytan işi iğrenç kötülüklerden başka bir şey değillerdir: (105) O halde onlardan kaçının ki mutluluğa eresiniz!

  91. Şeytan, sarhoşluk verici şeyler ve şans oyunları ile sadece aranıza düşmanlık ve nefret sokmaya ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymaya çalışır. O halde, (artık) vazgeçmeyecek misiniz? (106)

  ve bu Kuranda'ki hata dediğiniz sadece çevirinin ayrıntılı şekilde olmamasıdır.
  Birisinin Arapça bilgisi farklıdır diğerinkine göre. Ama meallerde yanlış yazılırsa suç.

  Ve Kuran'daki hatalar değil de mealdeki hataları yazmışsınız :D
  (Hata doğru yazılması ama daha ayrıntılı bir şekilde yazılmaması)
  Aynı 2+2=4 (Elmalılı) 2 tane 1 ile 2 tane 1 in toplamı 4 tür (Muhammed Esed). Bakın bizim sizin gibiler için çok tefsirli meallere bakılması önemli
  Elmalılı Muhammed ayeti dipnot olarak açıklamamış direkt yazmış. İlk önce bir tefsire bakın lütfen.

 32. Allah’a altınlar dolusu fidye mi verilirmiş, bu nasıl mantık böyle?!!

  Kardeşim senin okuduğunu anlamada bir sıkıntın olduğunu zannediyorum.

  Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya , dünya dolusu altını fidye
  verseler bile

  kardeşim Allah anlamamız için böyle söylemiş. Zaten gökte yerde ne varsa onun.

  Şuan sende dünya dolusu altın olsa dünyayı bile yok ettirirsin yeni gezegende
  yaşarsın.Oraya dünyada bulunandan daha büyük ev bile yaptırırsın.Anladın mı ne kadar
  büyük miktarda para.O kadar paran olsa dahi kurtulamayacaksın diyor.
  Ayette sıkıntı yok.

 33. Çok güzel ayet.Seni yerinden kımıldatamayan rüzgar resmen gemiyi uçuruyor(Hızlı götürüyor) diyor.
  Çok güzel bir düzen yaratmış Allah. Allah'ın kanıtlarından bir tanesi.

  Ve benimde sana buradan kahkaha atarak gülesim geliyor. Yav kardeşim
  rüzgarın kelime anlamına bir bak

  rüzgâr
  ad
  havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti.
  eş anlamlısı: yel

  zaten motor çalışırken hava yer değiştirmiyor mu ? Yav kardeşim güldürdün ya
  ne diyeyim ben sana

  Tekrar ve tekrar hata yok.

 34. Göğün yere düşmesinin mantığı nerede?

  Allah, göğü tutmasa yere düşer.
  Hac-65. Görmedin mi ki, Allah bütün yerdekileri sizin hizmetinize sundu. Ve emriyle denizde seyredip giden gemileri de.
  Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o tutuyor. Gerçekten Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.

  Şuan bakarsan evrende bir enerji olduğunu görürsün. Uzaya bir bak
  bomboş yav bunlar nasıl düşmüyor dersin.Bir de bakarsın Allahın gücü
  Evrenin boşluk dediğimiz yerlerinde bile enerji vardır. e=m.c.c(mc (kare) aslında da yazamadım)
  Einstein ın formülünde de var. Kütle var uzayda c alan boşluk e enerji :D
  Ve Güneşle Dünyanın yerlerine bak bakayım aynı şekilde mi ?

  Ayrıca yine bir ayrıntılı çeviri olmamasından dolayı Kuran'ı hatalı görüyorsun.
  Kardeşim Muhammed Esed'in mealinden alıyorum.
  Yeryüzünde var olan her şeyi ve koyduğu (fizikî) yasalara uyarak
  denizde seyreden gemileri size boyun eğdirenin (79)
  Allah olduğunu görmüyor musun? Ve gök cisimlerini, (80)
  kendi izni olmadıkça (81) yeryüzüne düşmemeleri için, yerlerinde,
  yörüngelerinde tutan[ın O olduğunu görmüyor musun?]
  Gerçekten de Allah insanlara karşı çok acıyıp esirgeyen, çok şefkat gösterendir.


  79 - Yani, "...dan yararlanmanızı sağlayan" (karş. 14. sure, 46. not).

  80 - Lafzen, "gök". Burada "gökten" kasıt, Allah'ın koyduğu kozmik yasalara bağlı kalarak yörüngelerinde dönüp duran yıldızlar, gezegenler vb. dir (Merâğî, XVII, 137).

  81 - Yani, Kur'an'ın sıkça dile getirdiği gibi, evrensel kozmik bir afet ya da değişim olarak kendini gösterecek olan Son Saat'e kadar.

  Daha ayrıntılı şekilde açıklanmış bir şekilde bakabilirsin.

  Hata dediğin Kurandaki sorun değil mealdeki sorun yine hata yaptın kardeşim.

  Şahsen ben şeytan olsam senin kulağına şöyle yaz derdim:
  Muhammed Esed ateistlerin hatalı gördükleri yerleri değiştirmiştir kesin!.
  Bunun cevabını
  Ateistlerin en büyük kanıt olarak sundukları ama cahilliklerinin ispatı talak suresi 12.ayet
  Bugün gökyüzünün 5 katman olduğu varsayılıyor. Muhammed Esed 7 göğü yazmıştır yinede
  yani Muhammed Esed e böyle yorum yapmanı da engellemiş oldum.

  Hazır bu konudan bahsediyorken cevabına da vereyim.

  Fusillet suresi 12.ayet
  Ve onları iki evrede 7 gök olarak yarattı,her göğe kendi işlevini yükledi.Biz,
  yere en yakın olan gökleri ışıklarla süsledik.Ve onları emniyetli kıldık.
  İşte bu,Kudret sahibi ve her şeyi bilenin takdiridir.

  Gök derken öyle yüzü değil. Şu yukarıda gördükleriniz yıldızların bulunduğu yere diyor onu.

 35. Türklere fasulye yemek haram olup diğer milletlere helal olabilir mi?

  Kehf-57 ve İsra 45-46 ayetleri okunduğunda görülecektir ki;
  Allah, herkesin Kur’an’ı okuduğunda anlamasını istememektedir.
  Kehf-57. Kim, kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onu anlamamaları için, kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar.
  İsra: 45-46. Biz, Kur’an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz.

  Yav komedi cidden :D

  Kardeşim acilen Türkçe kursuna gitmen gerek.Hatırlamak ne demek daha önceden
  bildiğin bir şeyin tekrar aklına bir yolla gelmesi.

  Ben çok görüyorum böyle müslümanları hatırlatıyorum onlara diyorum ki şu şu ayette
  namaz kılın diyor neden kılmıyorsun herkes kendine diyor. Anladın mı?
  Zaten daha önceden bilenlere hatırlatılıp yüz çevirenlere diyor.
  Ben deistlikten müslümanlığa geçen birisiyim. Bana kimse şu şu ayette
  namaz kıl demedi okudum meali kendim buldum.Kuranda şüphesiz hata yok.
  Kendimizde var.

  Sanırım soruna cevap verdim.

  Kısa olarak şöyle cevaplayayım

  Sorumluluğunu unuttuğu kişiye hatırlattığında yine sorumluluğunu yapmıyorsa
  o zaten yoldan gitmiştir.

  Buradaki hatanı çözdüm geleyim asıl hataya

  Kardeşim burada yanlış anlaman doğal. Muhammed Esed mealiyle:

  Tevrat indirilmeden önce,İsrailoğulları'nın (günah diyerek) kendine yasakladığı
  şeyler dışında bütün yiyecekler onlara helal idi. De ki : Eğer söylediklerinizde
  samimi iseniz Tevrat'ı getirin de okuyun.

  Burada israiloğullarına eleştiri yapıyor.Açın bakın Tevrat'a bakıyor.
  Burada bir sıkıntı yok.Bazı şeyleri öyle zırtırı pıttırı yorumlayamayız.
  Arapça'dan Türkçe'ye çevriliyor.

  En am da ise ohooo kardeşim sen bir kesit alırsan olmaz ki neden yasakladı Allah?
  Yaptıkları kötülükler yüzünden.Lütfen az uz kesitlerle yapma En Am 146 nın tamamı

  Biz(yalnızca) yahudi itikadını benimseyenlere bütün tırnaklı hayvanları yasakladık.
  Ve onlara koyun ve ineğin iç yağlarınıda yasakladık,(hayvanların)sırt tarafındaki veya
  bağırsaklarındaki yağlar ile kemiğin içindekiler hariç: böylece işledikleri
  zulümler yüzünden onları cezalandırdık;zira , unutmayın, Biz sözümüzde dururuz!

 36. Zaman Mantıksızlığı

  O zamanlarda takvim vardı.Takvimi biz icat ettik.Mısırlılar icat etti.
  Anlamışsındır sanırım.Allah karşılaştırıyor.Ne kadar uzun sürdüğünü söylüyor.
  Şimdi anlaman için şöyle söyleyeyim. Çapı büyük olan bir gezegende günler daha uzun olmaz mı:D
  Senin mantığına göre Mars'ta koloni kurulsa dünya saatiyle zaman geçecek. Güldürme beni

  Sen insan iradesiyle yapıyorsun. Öyle kolay iş değil o zaman şöyle söyleyeyim sana.
  Sen uykudayken kaç sn görüyorsun en fazla 30 sn kaç saat uyuyorsun 8 saat.
  E sen diyorsun ben 30 saniye gördüm demekki 8 saat 30 saniye:D

  kıyas yap bakayım noluyor

  0.008 saat rüya uyuduğun saat kaç:D 8 arada kaç fark var? hoppala 1000 yıl :D
  yemin ediyorum rastgele yaptım yeni buldum :D

  e al sana kanıt rüyanda 0.008 saat görüyorsun 8 saat uyuyorsun.
  bre :D

  o yüzden geçiyor ayetlerde cehennem çok fazla. Allah göstermesin
  dünyada 1 saat yanacağım diye düşündüğün şey sana 1000 saat yaşattırılacak.
  Anlamışsındır sanırım kardeş.
  O saat dediğin o saat değil.Dünya hayatındaki saatle ahiret saati arasında fark çooooook.
  Ve Allah her şeyi görüyor.Düşün sen 0.008 saat görüyorsun uyurken bir şeyler, 8 saat geçiriyorsun. Allah'ın gözüne uyku girmiyor. Anlamışsın sanırım. Bir de böyle düşün.

 37. Fesuphanallah
  Kardeşim sen herhalde Hz.Muhammed'in Hz.Hatice'nin ölesiye kadar 10 kadar kadınla
  fink attığını zannediyorsun

  Hz.Hatice ölesiye kadar Hz.Muhammedin bir karısı olmamıştır.
  beheyyy yav kardeşim tarih bilgin sıfır anlıyorum da bilmeyip yorum yapmanı
  anlamıyorum.
  Ve Hz.Hatice tek bakire olandır :D Hz.Muhammed'in karısı olarak tek bakire olan.

  O dönemde evlilikler sosyal ve siyasi olarakta yapılmıştır.
  Ben cahil olanlara kızmıyorum cahillikleriyle bir şey bildiklerine zannetmelerine kızıyorum.
  Doğru düzgün araştırın yapın.Ben din alimi değilim.
  Deisttim geçen seneye kadar.Yazıklar olsun cidden. Ben dinimi 2 sene yaşadım 9 yaşında 10 yaşında
  şimdi 17 yaşındayım 1 sene daha yaşadım ve ölesiye kadar yaşamak istiyorum.
  Size 1 sene bilgiyle araştırmayla cevap veriyorum.Yanıtsız sorun bırakmadım
  o sayfada getirin sürüsüyle onlara da vereyim :D Başta yazdığınız var
  çok fazla var diye onları da getirin rahat rahat çözeyim.
  Ve teşekkürler bu arada böyle yanlışları düzelttikçe sevap kazanıyorum.
  :D

 38. Ve geleyim bombama ben deistken Kuran-ı Hz.Muhammed'in yazdığını zannediyordum belki arkadaşlarıyla . Halkını düzeltmek için.
  Kuranda o kadar doğru var ki.Bunu hele ki o dönemde insanın bilmesi milyonda 1 belki 2 milyonda 1 yine ihtimal var derseniz rakamlarla göstereyim

  1 milyonda bir = 0.000001 mübarek bu sayıyı matematikçiye götürsen 0 der be :D hele hele 2 milyonda 1 de ise 0.0000005. Bu laf çok doğrudur hatasız kul olmaz. Yokta zaten. Hz.Muhammed elçiydi. O da bir insandı.
  yaklaşık 6 ay boyunca vahiy gelmeyince Hz.Muhammed'in içinde bir sıkıntı düşer. Ve Allah duha suresini gönderir:

  Duha suresi
  Aydınlık sabahı düşün,ve durgun,karanlık geceyi
  Rabbin seni ne unuttu ne darıldı öteki dünya senin için(hayatının) bu ilk bölümünden mutlaka daha iyi olacak!
  Ve zamanı geldiğinde Rabbin sana (kalbinden geçeni) bağışlayacak ve seni hoşnut kılacak.
  O seni yetim olarak bulup bir sığınak vermedi mi?
  ve yolunu kaybetmiş görüp seni doğru yola ulaştırmadı mı?
  İhtiyaç içinde bulup seni tatmin etmedi mi?
  Öyleyse yetime haksızlık yapma
  yardım isteyeni aslaa geri çevirme
  ve (her zaman) Rabbinin nimetlerini an.

  Yani hatasız kul olmadığı için de diyebilirim ki Hz.Muhammed yazdıysa bulun hataları da görelim bakalım :D Hz.Muhammed yazdıysa mutlak bir hata olmalı mutlak! Ama Allah yazdı(ysa) ki yazdı :D hata bulduk diyorsunuz doğru hata buldunuz da kendi hatalarınızı.Bugün hata diye getirdikleriniz mealdekileri yanlış anlamanızdan dolayıdır.
  Kuranda bir hata bulun ben müslümanlığı bırakacam en büyük ateist olacam bulun :D Tekrar söyleyeyim kendi hatanızı bulmayın.

 39. Hatasız kul olmaz yine Hz.Hatice yazmışım bakire olan tek Peygamber eşi diye Hz.Ayşe pardon :D başka hatamı görürseniz söyleyin bu kadar uzun yazı yazınca insanlık hali yanlış yapılabiliyor.

 40. Ayrıca Neden Arapça okuyoruz ayetleri ezanı da neden Türkçe değil.
  Bu benim tespitim başka yerlerde görmedim şahsen.Sen yabancı dilde bir müziği kendi diline çevir bakayım neler oluyor :D

  örnek
  That's way aha aha i like it aha aha

  eski şarkılardan klibini sevmesemde bu nakaratı söylerim

  şöyle çevirisi

  Bu yol aha aha ben bunu sevdim aha aha
  kim dinler bu şarkıyı değil mi :D

  Bir de Arapça bire bir Türkçe değildir.Ve Kuranda yazılanlar Allah'ın kelamıdır.

 41. Motorun havayla na alakasi var? Motor gemiyi kendi gucuyle hizlandiriyor, hic ruzgar kullanmadan.

 42. Selam kardeşim. İYice açıklayayım.Rüzgar denince ilk akla gelen o ona bakılırsa şimşek çakmasıyla yıldırım düşmesi aynı zannedilir.

  havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti.
  hava nasıl yer değiştirir?.Bilimsel yazacağım.Motorun pervanesi atomların yerini değiştirir.Seni sıcak bastı diyelim.Serinlemek için elini veya kağıt gazete vb ile esinti yaparsın.Ama sıkıntı esintide hava yer değiştirir. Yoksa nasıl olurda sen o havayı hissedersin.İstersen vantilatöre elini koy.Motorun pervanesiyle aynı sistem. Hava yer değiştiriyor.

  Rüzgarın tanımını tekrar yazıyorum
  havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti.
  Hava yer değiştirmiyor mu ? Yoksa sen nasıl hissedersin ki?
  Yine yanlış anlamanız.(Bazı sitelerde de gördüm)

  Bunda fazladan açıklamaya gerek yok. Motorun pervanesi havanın yerini değiştirir.Buna esinti dersin.Zaten rüzgar da havanın yer değiştirmesinden oluşan esintidir. Anlayamıyorum neden hala anlayamadığınızı.

 43. onur uzun says:

  Yanlış olduğunu düşünen şahıs arapça biliyor mu acaba?
  Bir dili ögrenmek için o dilin kültür ve yaşam yapısınıda birlikte öğrenmeniz gerekir. Eleştiren şahıs sadece meallere bakarak yazmış bunları belli arapça o kadar basit bir değil.kelimelerin her dilde olduğu gibi bir çok anlamı var. Siz araştırırken en azından Arapça kelimeleri türkçe yazılı halinde sözlükten bakarsanız daha iyi anlarsınız

 44. www.yenimucizeler.com
  ANKEBUT SURESİNDEKİ İNANILMAZ

  ENLEM-BOYLAM MUCİZELERİ

  www.yenimucizeler.com

  http://www.yenimucizeler.com/index.php?topic=8.0

  Ankebut suresinde böylesine açık ve net bir mucizenin olabileceğine inanamayacaksınız.

  Ankebut suresinin sure numarası 29 dur. Bu surenin 38. ayetinde Semud ve

  Ad kavminden bahsedilerek, onların yaşadıkları yerler hakkında beyanda

  bulunulduğu ve açıklama yapıldığı belirtilmektedir. İster istemez tam bu ayette

  bu kavimlerin yaşadığı yerler hakkında açıklama yapıldığının belirtilmesi, bu

  yer belirlemenin bir çeşit navigasyon koordinatıyla gerçekleşebileceğini

  düşündürdü. Dünya üzerinde bildiğiniz üzere ancak paralel ve meridyenlerle

  (enlem-boylam) bir yer belirleme mümkündür. Bunun için iki veri gereklidir:

  Enlem ve boylam değerleri.

  Kuran-ı Kerim?deki ayetlerin de bir koordinatı bulunur. Bunlar o ayetin Kuran?ın neresinde olduğunu anlamamıza

  yardımcı olur. Tahmin edeceğiniz üzere Ankebut suresi 38. ayetin koordinatı olan

  (29: 38) verilerini enlem ?boylam değeri olarak uyarladığımızda ortaya çok

  şaşırtıcı bir mucize çıkmaktadır. Gerçekten de 29. Kuzey paraleli ile 38. doğu

  meridyenin birleştiği nokta, ayette geçen kavimlerin yaşadığı bölgeye isabet

  etmektedir. Semud kavmi, Ad kavminin devamı olan bir toplumdur. Ad kavmi helaka

  uğradıktan sonra ilk yaşadıkları bölge olan Arabistan Yarımadasının güneyinden,

  kuzeye göç etmişler ve Semud kavmini oluşturmuşlardır. Aynı bölge bu bakımdan Ad

  ve Semud?un yaşadığı yerlere karşılık gelmektedir. Aynı şekilde 36. ve 37

  ayetlerde bahsedilen Medyen kavminin yaşadığı bölge de tam olarak 29. paralel

  ile 36. Ve 37. meridyenlerin birleştiği yerlere karşılık gelmektedir. Üstelik

  Semud kavmnin yaşadığı yerle ilgili olarak Medine (Hicaz) ile Şam arasındadır

  deniyor ve Medine ile Şam arasına bir doğru çizdiğimizde tam orta noktası 29.

  kuzey paraleli ile 38. doğu meridyeninin kesiştiği noktaya rastlıyor. Bu coğrafi

  bölgelerin haritaları ve haritalar üzerindeki enlem-boylam gösterimleri ilgili

  çalışmada kaynaklarıyla birlikte mevcuttur.

  Bunlarla da bitmiyor. Lut

  Gölü?nün coğrafi konumu ve Hz. Musa?nın denizi yardığı tahmin edilen bölgelerin

  de koordinatları sure ve ayet numaralarıyla işaretlenmiş.

  Neden kuzey

  paralelleri ve doğu meridyenlerinin esas alınması gerektiğinin de çok basit bir

  açıklaması vardır. Sure ve ayet numaraları doğal olarak pozitif tamsayılardan

  oluşmaktadır. Koordinat düzleminde her iki unsurun da pozitif olduğu bölge (+x,

  +y), dünya haritasına uyarlandığında kuzey paralelleri ile doğu meridyenlerine

  karşılık gelmektedir. (Ekvatoru x- ekseni, 0 derece boylamını da y- ekseni

  olarak varsayıyoruz. )

  Ayrıca neden Ankebut?... Ankebut örümcek anlamına

  gelir. Surenin bir ayetinde örümceğin evinden bahsedilir ve sure adını bu

  ayetten alır. Örümceğin evi, bilindiği üzere örümcek ağındandır. Örümcek ağı

  şekil itibariyle doğadaki yapılar içerisinde paralel ve meridyenlere en çok

  benzeyenidir. Üstelik El-Ankebut kelimesi teknik bir terim olarak, lehva

  üzerindeki şebeke ( ağ, örgü, ızgara) anlamına gelmektedir. Tıpkı bir haritanın

  üzerindeki enlem- boylam çizgileri gibi?

  Daha ne kadar açık bir mucize

  bekleyebiliriz ki?

  www. yenimucizeler. com

  Bu konuların dışında yeni

  tespitlerimden biri olan, Hz.Adem ve Havva'nın yeryüzüne indirildiği yerin

  koordinatlarıyla ilgili olan ve National Geografic kurumunun yürüttüğü

  Genografic Project çalışmasına dayanan mucizevi uyumu da incelerseniz çok

  sevinirim.2/Bakara:36 ayetiyle 2:36 koordinatlarının nasıl mucizevi bir şekilde

  uyum gösterdiğine tanık olacaksınız

  http://www.yenimucizeler.com/index.php?board=75.0

  Ayrıca şu konunun da mutlaka incelenmesinde fayda vardır:

  http://www.yenimucizeler.com/index.php?topic=15.0

 45. Domuz etinin hiçbir zararının kanıtlanmadığını söylemişsin bence sen biraz daha araştır domuz etinde bulunan trişin paraziti insan vücuduna girdiğinde direk kalp kaslarına yerleşerek insan hayatını tehdit eden bir parazittir bir çok doktor da zaten domuz etinin zararlarını söylüyor ve kanıtlanmış daha bir çok hastalığa neden olduğunu herkes biliyo

 46. Haramları sayarken anaya babaya iyilik edin denmesinin sebebi ise anaya babaya iyilik etmemenin haram olması olabilirmi? İyilik etmemek haram o yüzden iyilik edin yazıyor

 47. ‘Hamr’ sözlükte, bir şeyi örtmektir. Bir şeyi örten örtü anlamında ‘hımar’ aynı kökten gelmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu kelime çoğul olarak (humur şeklinde) kadınların başlarını örttükleri ‘başörtü’ manasında kullanılmaktadır. (24 Nûr/31)
  Hamr kavram olarak; insanın, akıl yürütme ve düşünme yeteneğini örten her türlü uyuşturucu manasına gelir. Türkçedeki şarap, içki veya uyuşturucu denilen maddelerin genel adıdır.
  Kur’an-ı Kerim’de aynı anlamda kullanılmaktadır. Özellikle içki içmeyi yasaklayan âyetlerde geçmektedir.
  Kur’an’ın geldiği devirde Araplar imal ettikleri içkilere ‘hamr’ adını vermekte idiler. Onlar üzüm, bal, hurma, buğday ve arpadan sarhoşluk veren içkiler üretirlerdi. Bunların tümü ‘hamr’ diye anılırdı ve hepsi de aklı baştan alan uyuşturuculardı.
  Günümüzde daha çok alköllü içki tanımı kullanılmaktadır. ‘Hamr’, alkollü içki tanımından daha geniştir ve bütün uyuşturucuları; esrar, LSD, eroin, morfin gibi şeyleri de içerisine almaktadır.
  Nitekim Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır. “Her sarhoş edici ‘hamr’dır. Ve her sarhoş edici haramdır. Kim dünyada hamr içer ve tevbe etmeden, onun tiryakisi olduğu halde ölürse, Ahirette (Ahiret) şarabı (içeceği) içemez.” (Buharí, Eşribe/1, 7/135. Müslim, Eşribe/72, Hadis no: 2003, 3/1587. Ebu Davud, Eşribe/5, Hadis no: 3679, 3/327. Muvatta, Eşribe, 11, Hadis no: 846, (T. Havâlik) 3/56. Tirmizí, Eşribe/1, Hadis no: 1861, 4/290. Nesâí, Eşribe/21-22, 8/263-26746)

 48. ahmet pekı ortak kosmayın cocukları oldurmeyın derken de aslında ortak kosun cocukları oldurun mu demek ıstıyor ? Ya yazıyorsunuz mal mal yazmak ıcın yazıyorsunuz sadece bırakın hayalperestlıgı mantıksal dusunun roman okur gıbı okuyun kuranı bı bırakın duygularınızla okumayı ? ben sonuna kadar ınanan bırıyken artık ınanmıyorum bu kuranı hrıstıyan bırı okuduktan sonra demez mı bu ne dıyo dıye ? bıldıgınız tek sey elhamdulıllahırrabbılalemın ama ne dedıgını bılmıyosun. oku oku!

 49. Az bilgi insanı ateist yapar.
  Çok bilgi insanı imanlı yapar.

  Gariptir ki hayalperestiliği bırakın diyor kardeşimiz. O yüzden Müslümanım, müslümanız .Kuranda mantık dışı bir şey yoktur. Yoksa nasıl cevap verilebilirdi ki?

  Peki neden Hristiyan biri dedin?
  Peki neden sonuna kadar inanan biri dedin?
  Araştırmaların ne kadar fazla ?

  Meal okuyup eleştirmen saçma. Tam anlamıyla araştırıp kanıtları tek tek söylesen(tabi varsa kanıt) neyse.

  1-)Namaz kılmayan
  2-)Şükretmeyen
  3-)Anadan babadan öğrenip tam araştırmayan
  4-)Gösteriş için yapan

  Bu 4 maddeden en az birisi varsa düşersin küfre.
  Ayrıca neden Hristiyan biri dedin.
  Anlaşılan Anadan babadan öğrenip doğru düzgün araştırmamışsın.

  Unutma İslamı bugüne değil ; bugünü ıslama uyarla!

  ...
  Sen kendini bilmezsin
  Ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

  Kuranda hata bulduysan araştır.Sorgula.
  Kuranı doğru sorgulamak seni daha iyi Müslüman yapar. Çünkü Allah'ın kelamını okursun. İlmini görürsün.

  Haklısın duygusal bakılmamalı,önyargılı bakılmamalı.Yani atgözlüğüyle bakılmamalı. Tarafsızca bakılmalı.

 50. Gercekten bu kadar cahil misiniz ? Yazik ! ALLAH islah etsin insAllah.

 51. R3X says:

  Hatalı çeviri kullandığınız bir ayetin gerçeği.
  Maide 90 : 90.Ey iman etmiş kişiler! Hamr [içki/herhangi bir yolla aklı örtmek], kumar; her türlü kolay kazanç amaçlı şans oyunu, kulluk edilen nesneleri, kişileri temsil eden işaretler; semboller ve fal okları; tüm kehanet araç ve gereçleri ancak şeytan işinden zarar veren şeylerdir. Öyleyse durumunuzu korumanız, kurtulmanız için bu şeytan işinden kaçının.
  Read more at http://www.istekuran.com

 52. R3X says:

  Kehf 57 nin doğru çevirisi..

  57. Kendine rabbinin mesajından bahsedildiğinde, kendi yaptıklarını önemsemeyip ona sırt çevirenden daha suçlu kim olabilir! Onların senin söylediklerini anlamalarının, işitmelerinin önündeki engeli kaldırmam, olduğu gibi bırakırım. Çünkü sen onları doğru yola çağırdığında, bir türlü girmezler.

 53. Beşir says:

  Bunları yazan salak kuranda yazım hatası olamaz çünki arapçanın en esas kaynağı "KURANİ KERİM"-dir.yani arapçadakı grammatik kanunlar "KURANİ KERİM" e esaslanır.

 54. Beşir says:

  Bu halde "Kuran"- da gramer hatası var demek ahmaklıktan başka bir şey olamaz

 55. Zaman hatasıymış :P

  https://www.youtube.com/watch?v=HAdk918TMik

 56. Herseyi bir kenara birakin...bir canlinin varolusundaki muhtesem dizayn nasil olmus tarif edebilecek var mi sadece bir canlidaki muhtesemlik diger muhtesemligi anlatmayin:)

 57. Selamın aleyküm!Rüzgar nedir bilirmisin?
  Hava akıntısına denir.Hava olmadan hangi yelkenli ya motorlu araç hareket eder.

 58. www.yenimucizeler.com bu sitede Kuranı Kerim in yeni keşfedilen mucizelerini bulacaksınız..

 59. "Mearic-4. Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

  Yani, Cebrail Allah katından 2011′de yola çıkıp dünyaya vardığında, dünyadaki yıl: 52011 olacaktır." diyorsunuz..Belki de Cebrail 50 bin yıldan fazla bir zaman önce Allah katından Dünya semasına geldi ve peygamberlere vahyi ulaştırdı..her vahiy ve her peygamber için ayrı ayrı tekrar tekrar Allah katına çıkıp gelmesine gerek yok..Bir kere iner ve Allah c.c ona katından herhangi bir şekilde vahyini ulaştıtır..bu hiç aklınıza gelmiyor tabii..

 60. Esin says:

  Oturup illa bir çelişki bulucam ve yazıcam diye bu kadar uğraşmak ilginç gerçekten, keşke bu kadar uğraşıyı kuranı anlamak için göstereseydiniz, kaybolmuş ruhunuzun bir gün gerçeği bulması duasıyla...

 61. Unknown says:

  Motorun pervanesi denizin içinde olduğuna göre havayı değil suyu yer değiştiriyor olması gerekmez mi?

 62. Kuranin neresinde anne babaya kötülük etme der? bir ayet bulamazsınız en fazla öf bile deme der ama bu ifade de direk bizatihi haram kısmına girmez. yasaklama bildiren ayetlerde de emir bildiren ayetlerde de ana babaya iyilikle bulun der biraz düşünseniz Allah'ın kitabında ana baba ister iman etsin ister iman etmesin onlara kötü muamelenin söz konusu bile olmayacağını anlarsınız.kurani inkar etmek için okursanız ortaya böyle absurt şeyler atarsınız ama anlamak için okursanız ne kadar güçlü bir kitap olduğunu anlardiniz.eminim çoğunuz arapca bile bilmiyorsunuz tefsir ve hadis Külliyatı hiç incelemediniz parayla kiralanmis gibi davraniyorsunuz ya da aklınızı kiraya verdiniz müslümanlari kinadiginiz fiili siz yapmaktasiniz.bu nasıl ilmi bir metodolojidir böyle kulaktan duyma sözleri bilimsel lik adına yutturmuslar size bu kadar eziklik sendromuna kaptirmayin kendinizi

 63. Kuranin neresinde anne babaya kötülük etme der? bir ayet bulamazsınız en fazla öf bile deme der ama bu ifade de direk bizatihi haram kısmına girmez. yasaklama bildiren ayetlerde de emir bildiren ayetlerde de ana babaya iyilikle bulun der biraz düşünseniz Allah'ın kitabında ana baba ister iman etsin ister iman etmesin onlara kötü muamelenin söz konusu bile olmayacağını anlarsınız.kurani inkar etmek için okursanız ortaya böyle absurt şeyler atarsınız ama anlamak için okursanız ne kadar güçlü bir kitap olduğunu anlardiniz.eminim çoğunuz arapca bile bilmiyorsunuz tefsir ve hadis Külliyatı hiç incelemediniz parayla kiralanmis gibi davraniyorsunuz ya da aklınızı kiraya verdiniz müslümanlari kinadiginiz fiili siz yapmaktasiniz.bu nasıl ilmi bir metodolojidir böyle kulaktan duyma sözleri bilimsel lik adına yutturmuslar size bu kadar eziklik sendromuna kaptirmayin kendinizi

 64. Celiski var diye yazılan yazida bir ton celiski var. Saka gibisiniz.

 65. ne yazarsanız yazın... ne derseniz deyin... müslüman toplumların hali ortada... asıl acı gerçek bu ...

 66. Serkan says:

  1.Si ORDA ALLAH KATINDA GÜN MÜN GİBİ KARŞILAŞTIRMAYA GİRMİSSİN SALAKÇA.ORDA YEVM BİR DÖNEM ANLAMINA VARDIR FARKLI DÖNEMLER FARKLI YILLARI DENGELER BU BİRİNCİ CEVAP..... 2. Sİ İSA YI MESİHİ OLDURDUK DERKEN YAHUDİLER İSAYİ DALGA MAHİYETİNE ALMAK İCİN O CUMLEYİ KULLQNMİSTİR YANİ SU ANLAMDA O MESİH YA BİRDE BİZ OLDURDUK DEMESİ BUNU O İQ ALGILAYABİLİR MI BİLEMEM... 3. Sü O AKLINIZA EN'AM SURESİNDEKİ CAKALLİGİN GOZDEN KACMİYOR :) ORDA HARAM KILDİGİ ŞEYLERDEN BAHSETMESİ TEKRAR EDİYİM BAHSETMESİ BAHSİ GECER VE YAPİLMASİ GEREKENLERİ SİRALAR BASTAKİ YER TEMA ALTTAKİLER İSE KONUDUR İNS.MAL OLMAMKSSİNDİR 4 ü geç bırak bu ayakları 5 TE İSE ALKOLUN BELİRTİLMESİNİN SEBEBİ ALKOL YARARLARİDA OLAN Bİ İCECEK ANCAK ZARARİ YARARİNDAN DAHA FAZLA OPDUGU İCİN BELİRTİLMİŞTİR KURANDA ZATEN O YASAK BU YASAK DEMEZ AMA ALKOLUN YASAK OLMASİNİN SEBEBBİ SENİN GİBİLERİ İCİP İCİP SALLAMASİN YANİ SUURU KAYBETTİRMEK İNDEN DOLAYİDİR O DONEMDE OLMAYAN PEK COK SEYE RABBİMİZ KİLİT İFADE VURMUS VE İNSANA AKLİ KULLANMASİNİ ONGOTMUSTUR ORN.SEN KURANDA ANNENLE EVLNME YAZMİASA EVLENMEMEK LİSİN:) BU UMARİM OLMUSTUR :) 6.Sİ FİDYE İNSANLARA YARDİM AMAČLİ VERİLİR :)ACTİRMA AGZİMİ 7.Sİ BUNA CEVAP DAHİ VERMEYEBİLİRDİM YİNEDE ŞÖYLE SÖYLİYELİM SENİN BU HİPOTEZE BAGLI BİR HATADIR ALLAH ORDA GUCUNDEN İLMİNDEN BAHSEDER MTORU KARIŞTIRMAN KAFANDA BİR PROBLEM OLDUGUNUN GÖSTERGESİ BEN DE UÇAKLA GEÇERDİM SENİN GİBİ MAL OLSAM :) 8.Sİ YİNE MALCA HİPOTEZ İNAN BOŞSUN 1.Sİ GÖK EVREN ANLAMINDA DA KULLANİLİR YOK MUHAMMNMED SAV YİLDİZİ BOYLE SANNARMİSTA KURANDA GUNESİN DUNYA ETRAFİNDA DONDUGU VE HATTA VE HATTA GUNESİN BİLE KENDİ YORUNGESİNDE DONDUGU YAZAR VE HATTA VE HATTA AYİN GU ESİN İSİLDİSİYLA PARLADİGİ VE HATTA VE HATTA AY KELİMİSE 27 DEFA GECTİGİ TAM GUNUMUZDE OLDUGU GİBİ VAY SENİN SENİ 9.SU KALPTEKİ MUHURLENME ANCAK BİZİM YAPTİGİMİZ HATALAR SONUCU MUHURLENİR YANİ MUHURLENME ZORDUR İNSAN KURANDADA DEFALARCA GECTİGİ UZRE AKLİNİ KULLANMALİDİR Bİ DEHA DUSUNMELİDİR SENİN YAPTİGİN GİBİ UC BES CAPUL SORULARLA DİNİ KARALAMAK İCİİN MUCİZELERİ Nİ KORELTMEMELİDİR GEREK BİLİMSEL GEREK MANEN GEREK DİLEN GEREK SOZEN GEREK SAYİSAL GEREK MANT!İKSAL GEREK HİTABEN... EGER BUNLARİ YAPMAYA YANİ AKLİNİ KULLANMAMAYA DEVAM EDERSE BİR VAKİTTEN SONRA O KQLP KORELİR İSLEYEN DEMİR PAS TUTMAZA DÜŞMANEN:-) VE KALP GERCEGİ GOREMEZ VE KORELİR SENİN GİBİ KARDES İNS HAKİKİTİ GORURSUN Bİ DEFA DAHA DUSUN BU YAZİYİ BİLE OKUMAM Bİ SEBEPTİR BU DİNE ANTİPADİ OLUSTURMA CUNKİ SONSUZLUKTA KAYBOLLURSUN

 67. Unknown says:
  Bu yorum yazar tarafından silindi.
 68. yazık sakat galiba

 69. abi zaaten topu hata kitap bilime aykırı ama ...... bir dine inanma sebebi bilimsel gerçekçilik deil ahlaki gerçekçilik ki o bile tam deil abartılı bence islmada

 70. aq direk kızılderililer
  kuranda biz hee topluma elçi gönderdik diyo amerika kıtasını bilmiyolarmı allah hazretleri acaba

 71. 21) Nahl(16)/36. Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan kaçının” diye peygamber gönderdik.

  Her ümmete (veya kavme) peygamber gönderildiği yazılı

 72. teist olun iyi insan olun

 73. ki ben yaradılışa inanmıyorum

 74. aq illa allah olmak zorunda deilki allah geçmişte ve gelecekte hep var yokolmaz falan filan evren hep vardı toplu iğne büyüklüğündeki bigbang topu hep vardı kabuletsek illa bi ilahın varlığına inanmak zorunluluğunda olmayız

 75. Adsız says:

  kuranda faydalı şeylerde var faydasız şeylerde var.
  isteyen faydalı olanları kullanıyor isteyen faydasızlarla oyalanıyor.
  kuranda hoşumuza giden şeylerde var hoşumuza gitmeyen şeylerde var.
  işimize gelenleri kullanıyoruz işimize gelmeyeni kullanmıyoruz.
  kuranda açıkça beyan edişmiş şeylerde var belli belirsiz şeylerde var.
  açık olanları uyguluyoruz belirsiz olanlar için de bol bol kavga ediyoruz.
  ayet de partilere bölünmeyin diyor ama biz maşallah gani gani tarikat cemaat örgüt ahali yavruluyoruz.
  ayet de 4 eşe kadar evlilik izni veriliyor ama hiçbir müslüman kadın bunu kabul etmiyor üstelik kocasına boşarım haa diye tehdit ediyor.
  ayet de miras için erkeğe 2 kadına 1 hisse düşüyor ama hiçbir müslüman kadın 1 hisseyi kabul etmiyor.
  ayet de şahitlik için 1 erkek ancak 2 kadın şahitliğine eşdeğer diyor ama hiçbir müslüman kadın bunu kabul etmiyor.
  ayet de dinden para kazanılması haram der, ne imam ne müftü ne de ilahiyat mesleğinden bahsedilir ama koca koca kuran hafızları din hizmetinden para kazanır.
  ayet de faiz haram der her müslüman ev araç kredisi çekmekten utanmaz.
  ayet de altın biriktirmek haram der ama müslüman kadılar kolunu bacağını çeyizini altın mücevver doldurur.
  ayet de dedikodu haram der ama müslüman kadınlar akşama kadar evlenme magazin programları seyrederek hatim indirir.
  ayet de kehanet ve kahinlik haram der her müslüman kadın kahve falı muska peşinde koşar
  ayet de batıl şeylere inanmak haram der her müslüman kadın nazar boncuğunu evine arabasına vücuduna asmaktan geri durmaz
  ayet de rüşvet haram der her müslüman adam, trafik polisine bahşiş vermekten çocuklarına torpil yapmaktan sınav sorusu çalmaktan sınavlarda kopya çekmekten geri durmaz.
  ayet de liyakat farz der ama islam hükümetler şirketleri kurumları kendi adamları ile kadrolaşır.
  ayet de adaletsizliğe göz yumma der ama sokaklar bahçeler evler de işlenen suçlara göz yumulur.
  ayet de temizlik farz dır Müslümanların yaşadıkları parklar bahçeler evler işler çöplük yuvasıdır.

  yahu neden inanmadığınız bir kitaba inanımı yormuş gibi yapıyorsunuz ki...
  yahu neden uygulamadığınız kuralların sahibi gibi ahkam kesiyorsunuz ki...
  bence sizde allah kuran ve peygamberin olmadığını düşünüyorsunuz ama korkunuzdan söyleyemiyorsunuz.
  ama davranışlarınız sizi ele veriyor.

 76. O ki evrenin yuce yaraticizi o dogurmamis ve dogurulmamistir o zaman ve mekani yarantan ve bunlara muhtac olmayandir allah size islami kurani sevdirsin

 77. Ali Veli says:

  Sen git mikronluk canlılar yarat, güneşin milyonlarca katında yıldızlar yarat sonra gönderdiğin arapça kitap için 70-100 ortalama iq'lu insanlar yarat başka dillere çevrilmediği için kanırta kanırta düzenlemeye çalışmalarını izle. Varsanda inanmıyorum kusura bakma olmamış yapamamışsın yani... Yaratırkende sormadın sorumluluk sana ait verdiklerinle de bu kadar oluyor işine gelirse... Özgür irade verip bozulmanın manası yok kardeşim... Dağ, taşa sınırsız toprak kullan verdiğin beyin 4kg aferim!

 78. Ali Veli says:

  Biriside savunmuş sarhoşken namaza yaklaşmayın dan alıntı yaparak. İyide kardeşim haram dememiş ki ayılınca gelirsin git keyfine bak demiş

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm