İslamda Zorlama Yoktur

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt
Bu konuda Muhammed'in Arabistan yarımadasında henüz müslüman olmamış hükümdarlık ve toplulukları nasıl islam'a davet ettiğini sağlam kaynaklarla ele almak istiyorum...Lütfen okuyunuz.

UMAN HÜKÜMDARININ VE KARDEŞİNİN İSLÂM'A DAVET EDİLİŞİ

Muhammed Mekke'nin fethinden sonra gözünü hurma bahçeleri ve ekinleriyle meşhur olan Umman'a dikiyor ve yazdığı mektubu Umman hükümdarı Ceyfer ve kardeşi Abd'e iletmesi için Amr B. As isimli kişiyi görevlendiriyor..Amr B. As Ümman'a varıyor ve elinde Muhammed tarafından bizzat yazılmış veya yazdırılmış (Muhammed okuma yazma bilmediği için yazdırılmışda olabilir) mektubu Umman Hükümdarına iletiyor.. Mektupta aynen söyle yazıyor;

"Bismillahirrahmânirrahîm!
"Allah'ın Resulü Muhammed b. Abdullah'tan Cülenda'nın oğulları Ceyfer ve Abd'e!..
"Hidâyete uyanlara, doğru yolu tutmuş olanlara selâm olsun!
"Bundan sonra derim ki:
"Ben her ikinizi İslâm'a davet ediyorum! Müslüman olun ki selâmete eresiniz!
"Ben, sağ olanları âhiret azabıyla korkutmak, kâfirler hakkında da Allah'ın hükümlerini tatbik etmek için Allah'ın bütün insanlara gönderdiği Resulüyüm!
"Eğer İslâm'ı kabul ederseniz, hükümdarlığınız size bakî kalacaktır; eğer Müslüman olmaktan uzak durursanız, şüphesiz, hükümdarlığınız elinizden çıkacak, süvariler meydanınızı çiğneyecek ve peygamberliğim sizin mülk ve saltanatınızı mağlûb edecektir.
İslami kaynaklara göre Umman hükümdarı ve kardeşi gönderilen bu mektuptan sonra yusuf yusuf Müslümanlığı kabul ediyor. Umman'in idarı işlerinin başına ise mektubu Umman hükümdarlarına bizzat ileten elçi Amr B. As geçiriliyor. Umman hükümdarının tahtını bu tehdit içeren mektup karşısında islam kaynaklarına göre "seve seve" bırakmasını hangi akıl mantık sahibi kimse kabullenebilir?Üstelik Ümman'da idarı işlerin başına Muhammed değil, Muhammed'in mektubu krala götürmesi için görevlendirdiği postacı Amr B. As geçiriliyor.

BAHREYN HÜKÜMDARININ MÜSLÜMAN OLUŞU

Umman'i mektuptan da görüldüğü gibi tehdit yolu ile alan Muhammed, bu sefer gözünü Bahreyn'e dikiyor ve Bahreyn hükümdarına da bir mektup gönderiyor. O mektupda ise yazılanlar söyle;


"Bismillahirrahmânirrahîm! "Hidâyete uyanlara selâm olsun!

"Ben, seni İslâm'a davet ederim! Müslüman ol, selâmete er! Allah, iki elinin altında bulunan (hükümdarlığını) yine sende bırakır.

"Şunu da bilmiş ol ki, benim dinim, develerin ve atların gidebilecekleri yerlere kadar uzanacak, hâkim olacaktır."

Bir dakika...
Develerim ve atlarımın gidebilecekleri yere kadar da ne demek oluyor?
islam evrensel bir din değil miydi?
Ayrıca develerin ve atların gidebilecekleri yer Muhammed'in dini mi, yoksa saltanatı mi?

Neyse konumuza devam edelim..

Bahreyn Krali kendisine Muhammed tarafından gönderilen mektup karşısında tırsıyor, hemen eline kalem kağıdı aldığı gibi Muhammed'e geriye mektup yolluyor. Mektubunda ise İslam'i kabul ettiğini ve ülkesindeki Yahudi ve kafirlere nasıl davranması gerektiğini soruyor..

Ardından Muhammed Bahreyn kralina cevap yazıyor;


"Bismillahirrahmânirrahîm!

"Muhammed Resûlullah'tan, Münzir b. Sava'ya!..

"Allah'ın selâmı üzerine olsun!

"Ben, sana olan hidâyet nimetinden dolayı O'ndan başka ilâh bulunmayan Allah'a hamdederim!

"Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehâdet ederim!

"Mektubunu aldım; okutup içindekileri dinledim.

"Sana, Yüce Allah'ı, O'nun emir ve yasaklarına göre hareket etmeni hatırlatırım! Muhakkak ki, nasihat eden kimse, onunla kendisi de nasihat almış, sevabından istifade etmiş olur.

"Elçilerime itaat eden ve onların emirlerine riâyet eden kimse, bana itaat etmiş sayılır; onları öğütleyen, dinleyen, beni dinlemiş olur.

"Elçilerim, seni bana övdüler ve hayırla andılar! Senin, kavmin hakkındaki şefaat ve iltimasını kabul ettim! Onlardan Müslüman olanları, Müslüman oldukları şeylere göre bırak.

Günahkâr olanların, geçmişteki suçlarını geç; onları geçmişte işlediklerinen mes'ul tutma!

"Şunu bilmiş ol ki, sen iyi davrandıkça, işinden seni uzaklaştırmayınız, vekilimiz olarak orada kalırsın!

"Yahudilik ve Mecusîliklerinde devam etmek isteyenlere gelince... Onları cizyeye bağlarsın.

"Selâm ve Allah'ın rahmeti üzerine olsun!"Şimdi her zamanki sorularımı soruyorum;

1) Bir insan nasıl olurda hiç bilmediği bir dini seve seve kabul edebilir. Muhammed'in hükümdarlara gönderdiği mektuplarda İslam dinini öğreten bir tek bilgi bile yok iken, bu koskoca hükümdarların islami seve seve seçtiklerini nasıl izah edebiliriz?

2) İnsanlara İslam'in hoşgörü ve barış dini olduğunu anlatan Muhammed'in bu gibi tehditlere başvurması ne derece barışsever ve hoşgörülü olabilir?

3) Muhammed insanlara İslam dinini anlatmadan nasıl olurda insanların müslümanlığı kabul etmelerini bekleyebilir?

Vesselam.

Kaynak: islamda-zorlama-yoktur

0 yorum

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm